headline

Van de kanselarij

Onze bisschop, Mgr. Karel Choennie, zal van 4 t/m 19 mei uitlandig zijn. Hij gaat eerst naar Cayenne, waar dit jaar de jaarlijkse plenaire vergadering van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie (AEC) wordt gehouden van 4 tot 11 mei. De bisschoppen van… Read More ›

Gouden bruiloften in Galibi

Melvin Mackintosh – FeestAfreizen naar Galibi, aan de monding van de Marowijnerivier, betekent vroeg in de weer zijn. Galibi is alleen per boot te bereiken. Alle genodigden, feestgangers, familieleden en vrienden moesten op dezelfde manier zich hebben voorbereid voor de… Read More ›

De Kerk en de digitale wereld

Melvin Mackintosh – Pontificale hoogmis PaasfeestMgr. Karel Choennie, bisschop van Paramaribo, heeft in zijn preek tijdens de pontificale hoogmis op Paaszondag, de geloofsgemeenschap opgeroepen om aanwezig te zijn in de digitale wereld en gebruik te maken van de mogelijkheden die… Read More ›