Gedoopt en gezonden; een oproep tot actie!

Melvin Mackintosh –

Eerste missiecongres AEC
Van 19 – 22 september 2019 zal in Trinidad het eerste missiecongres van de Antilliaanse bisschoppenconferentie (AEC) worden gehouden. Gelovigen uit alle bisdommen in de Caribische regio die deel uitmaken van het AEC zullen zoveel mogelijk in de gelegenheid worden gesteld om deel te nemen. Het doel van het eerste missiecongres is om een belangrijke impuls te geven aan het proces van versterking van de Kerk door de hele Caribische regio, in lijn met de visie van paus Franciscus voor een actieve kerk, een die krachtig en met missionaire ijver getuigt van Christus. Gastheer van het eerste missiecongres 2019 is het aartsbisdom van Port-of-Spain. Er zal een kindermanifestatie zijn waaraan ongeveer 3.000 leerlingen van basis- en muloscholen in Trinidad zullen deelnemen. Samen met bisschoppen van de Caribische regio zullen ze meedoen met verschillende leuke en interactieve activiteiten, presentaties en sessies over missie. Op vrijdag en zaterdag zullen naar verwachting 500 personen deelnemen aan workshops, de kern van het eerste missiecongres 2019, in het Centre of Excellence in Macoya. De doelgroep bestaat uit national directors Pauselijke Missiewerken (PMW), dienst- en afdelingshoofden, pastores, diakens, religieuzen en leken uit alle bisdommen van de AEC. Op de finaledag van het eerste missiecongres tijdens het ‘grand event’ in Queen’s Park Savannah worden zo’n 5.000 personen verwacht.

Reflectie
Zoveel mogelijk parochies in alle bisdommen van het AEC zal gevraagd worden te participeren en zich te buigen over verschillende onderwerpen. Ze zullen een kopie krijgen van het boekje Baptized and Sent en gevraagd worden om de inhoud in verschillende sessies met elkaar te bespreken en vragen te beantwoorden zoals: Wat kunnen wij concreet doen in onze parochie (en bisdom) om bewustwording onder de katholieken te bevorderen zodat we allen een bijdrage leveren in het delen van ons katholieke geloof en mensen helpen om dichterbij Christus te komen? Welke concrete stappen kunnen wij nemen in de komende twee jaren om beter gebruik te maken van sociale media om onze jongeren te bereiken met een boodschap over het geloof en om katholieken te bereiken die afgedwaald zijn van een actieve relatie met God? Hoe kunnen wij gezinnen in onze parochies helpen om dichterbij Christus te komen en de hand te reiken naar de jonge mensen in hun midden? Hoe maken wij onze liturgie, muziek en ons parochiaal leven aantrekkelijker voor degenen die afgedwaald zijn? Wat betekent evangelisatie voor ons; hoe bereiden wij onszelf voor, welke stappen moeten we nemen om hierin te groeien als een katholieke geloofsgemeenschap? Deze reflectie zal moeten plaatsvinden in de drie maanden tussen Pinksteren en het eerste missiecongres 2019. De antwoorden op de vragen, suggesties, ideeën en aanbevelingen zullen verzameld worden door de PMW-national director in het bisdom die ze meeneemt naar het missiecongres in september in Trinidad.

Gedoopt en gezonden
Op 22 oktober 2017, Wereldmissiezondag, maakte paus Franciscus bekend dat er in oktober 2019 in heel de katholieke kerk een buitengewone missiemaand zal worden gehouden. Het is dan 100 jaar geleden, in 1919, dat paus Benedictus XV de eerste encycliek Maximum Illud over het missionaire karakter van de kerk publiceerde. Paus Franciscus beschouwt dit eeuwfeest als een gelegenheid om de Kerk zelf te vernieuwen en steeds meer bereidheid vinden om te werken, te bidden en financiële steun te geven aan onze gemeenschappelijke missie om het evangelie van Christus naar alle mensen te brengen.
Het initiatief van paus Franciscus om diep na te denken over de missie van de Kerk versterkt wat de bisschoppen van de Antilliaanse bisschoppenconferentie (AEC) optekenden in hun pastorale brief ‘Nieuwe wegen van kerk-zijn in een digitaal milieu’ van 6 augustus 2017. Frappant, omdat het ongeveer twee maanden was vóór de aankondiging van paus Franciscus over de buitengewone missiemaand.
Het thema van de buitengewone missiemaand oktober 2019 is ‘gedoopt en gezonden: de Kerk van Christus op missie in de wereld’. Het thema benadrukt dat gezonden worden op missie een roeping is die komt met de doop en bestemd is voor alle gedoopten. Dit thema zal daarom ook gebruikt worden voor het eerste missiecongres van de AEC in september 2019. In de komende edities van Omhoog zullen wij meer en gedetailleerder aandacht schenken aan het eerste missiecongres van het AEC in september 2019, de bijzondere missiemaand oktober 2019, het thema ‘gedoopt en gezonden’ en de oproep tot actie!

OMHOOG Jaargang 63, editie 21, 9 juni 2019Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , , , , , ,

2 replies

Trackbacks

  1. Buitengewone missiemaand en eerste missiecongres AEC – OMHOOG
  2. Buitengewone missiemaand oktober 2019: gedoopt en gezonden (2) – OMHOOG

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: