De krant in PDF

Het RK Weekblad OMHOOG is elk weekend verkrijgbaar bij verschillende parochies in de kerken voor SRD 2 per stuk. U kunt de pdf-file downloaden door op de link te klikken die staat onder Weekblad OMHOOG!

02 Omhoog - 14 januari 2018_Thumbnail.jpg  Omhoog – 14 januari 2018, waarin onder andere:

  • Recht door zee
  • Muziekprogramma voor jongeren en parochies
  • Paus Franciscus: Stel je open voor de genade en nog veel meer.

 

 48 Omhoog - 24 december 2017_Thumbnail

Weekblad OMHOOG

48 Omhoog – 24 december 2017, waarin onder andere:

Een vreugdevolle boodschap /kerstboodschap van Mgr. Karel Choennie

Café Beneficente

Vernieuwing geloften/beloften Zusters van Paramaribo

Kindernevendiensten in parochie Noord

Boslandwerk Suriname; wat 2017 ons bracht

Adventsdienst KCV: ‘Ik kom, Ik ben er al’

 47 Omhoog - 17 december 2017_Thumbnail Weekblad OMHOOG

47 Omhoog – 17 december 2017, waarin onder andere:

Recht en waarheid maken vrij

De O-Antifonen in het Nederlands

Auroramissen in de Kathedrale Basiliek

De genezing van Dylan

De Salvatoriaanse Familie

Stewardship & Development

 46 Omhoog - 10 december 2017_Thumbnail Weekblad OMHOOG

46 Omhoog – 10 december 2017, waarin onder andere:

OMHOOG is online

Nieuwe medewerkers

Buitengewone communiebedélers Parochie Noord bijeen

Kinderdag St. Jozefparochie Copieweg

Samen bidden om roepingen

Srefidensi uitstapje Zacheuskerk

 45 Omhoog - 03 december 2017_Thumbnail Weekblad OMHOOG

45 Omhoog – 03 december 2017, waarin onder andere:

Waarheid, gerechtigheid en verzoening

Bezoek Alfonsdorp

Reacties jongeren op Eerste KJS-Avond

Advent

Indrukken heringebruikname sportcomplex

Eucharistieviering in het Javaans