PG-II-Parochie Noord


Week 35: 29 augustus – 4 september 2021


HEILIGE DRIEKONINGEN
Verlengde Mahonielaan 27 – Tel. 473570

Sectie 1 – Details van de parochie:
Verl. Mahonielaan 27 – Tel. 473 570
Pastoor Kumar Irudayasamy
email: kumar.irudayasamy@rkparnoord.org
www.rkparnoord.org / www.facebook.com/rkparochienoord
Sectie 2 – Details van de wekelijkse activiteiten:
Spreekuur: dagelijks 8.30 tot 10.00 u. v.m. (m.u.v. dinsdag en zondag)
Bejaardensoos: elke donderdag vanaf 16.30 u. (gaat voorlopig niet door)
Sectie 3 – Vieringen:
za 28 18.00: H. Mis: vooravond tweeëntwintigste zondag door het jaar (ook virtueel)
zo 29 08.00: H. Mis: tweeëntwintigste zondag door het jaar (ook virtueel)
ma 30 18.00: H. Mis (ook virtueel)
wo 1 18.00: H. Mis (ook virtueel)
vr 3 18.00: Geen dienst ivm vormselviering in de St. Jozefkerk
za 4 18.00: H. Mis: vooravond drieëntwintigste zondag door het jaar (ook virtueel)
zo 5 08.00: H. Mis: drieëntwintigste zondag door het jaar (ook virtueel)
Sectie 4 – Mededelingen:
* De katholieke bijbel is tijdens het spreekuur te verkrijgen tegen betaling van SRD 150,- per exemplaar. Moge het Woord van God het licht op ons pad zijn!
* Onze hartelijke dank voor uw donaties die wij mochten ontvangen voor de renovatie van de kerk. Uw geldelijke giften zijn nog altijd welkom. Uw bijdrage kan afgegeven worden op het secretariaat van de parochie behalve op de dinsdag en zondag tussen 8.30 en 10.30u v.m. of door overmaking op de rekening van RK BISDOM HDK SPAAR NOORD (DSB: 1587374) met vermelding van uw naam en “donatie tegel of reparatie kerk”. God zegene U allen overvloedig.
* U mag nu uw kind opgeven voor de parochiecatechese om voorbereid te worden op de Eerste Communie in 2022. Opgave in de pastorie tijdens het spreekuur. Gelieve familieboekje en doopbewijs mee te brengen.
* Volwassenen die het rooms- katholiek geloof willen belijden, kunnen zich opgeven voor de volwassenencatechese. Gelieve familieboekje mee te brengen.
* Zijn gedoopt; Brakke, Zoëy; Duret, Kailin; Keling Johmaniël; Landveld, Rianne; Nannan, Kyarah; Sallons Zahli. Wij feliciteren van harte de ouders en peetouders van deze kinderen.

SINT-AUGUSTINUS – Blauwgrond
Louis Goveiastraat 4, Blauwgrond

Sectie 1 – Details van de parochie:
Contact: mw. K. Ramsaran
Telefoon: 454253
Sectie 2 – Details van de wekelijkse activiteiten:
Kerkdiensten: Alle zondagen om 08.00 u. v. m. behalve de tweede zondag is het om 17.30 u. n.m.
Sectie 3 – Vieringen:
zo 29 08.00: Woord – Comm.dienst: tweeëntwintigste zondag door het jaar
zo 5 08.00: Woord- Comm.dienst: drieëntwintigste zondag door het jaar
Sectie 4 – Mededelingen:
* De katholieke bijbel is tijdens het spreekuur te verkrijgen tegen betaling van SRD 150,- per exemplaar. Moge het Woord van God het licht op ons pad zijn!
* Onze hartelijke dank voor uw donaties die wij mochten ontvangen voor de renovatie van de kerk. Uw geldelijke giften zijn nog altijd welkom. Uw bijdrage kan afgegeven worden op het secretariaat van de parochie behalve op de dinsdag en zondag tussen 8.30 en 10.30u v.m. of door overmaking op de rekening van RK BISDOM HDK SPAAR NOORD (DSB: 1587374) met vermelding van uw naam en “donatie tegel of reparatie kerk”. God zegene U allen overvloedig.
* U mag nu uw kind opgeven voor de parochiecatechese om voorbereid te worden op de Eerste Communie in 2022. Opgave in de pastorie tijdens het spreekuur. Gelieve familieboekje en doopbewijs mee te brengen.
* Volwassenen die het rooms- katholiek geloof willen belijden, kunnen zich opgeven voor de volwassenencatechese. Gelieve familieboekje mee te brengen.
* Zijn gedoopt; Brakke, Zoëy; Duret, Kailin; Keling Johmaniël; Landveld, Rianne; Nannan, Kyarah; Sallons Zahli. Wij feliciteren van harte de ouders en peetouders van deze kinderen.

SINT-JOZEF – Geyersvlijt
Kaikoesiestraat 11, Geyersvlijt

Sectie 1 – Details van de parochie:
Contact: mw. I. Hoft
Telefoon: 456411
Sectie 2 – Details van de wekelijkse activiteiten:
Kerkdiensten: Alle zondagen om 9.00 u. v. m. behalve de vierde zondag is het om 17.30u n.m.
Sectie 3 – Vieringen:
zo 29 09.00: Woord- Comm.dienst tweeëntwintigste zondag door het jaar
17.00: Doopviering van catechesekinderen
vr 3 17.30: Vormselviering van volwassenen
zo 5 10.00: EHC van catechesekinderen/ drieëntwintigste zondag door het jaar
Sectie 4 – Mededelingen:
* De katholieke bijbel is tijdens het spreekuur te verkrijgen tegen betaling van SRD 150,- per exemplaar. Moge het Woord van God het licht op ons pad zijn!
* Onze hartelijke dank voor uw donaties die wij mochten ontvangen voor de renovatie van de kerk. Uw geldelijke giften zijn nog altijd welkom. Uw bijdrage kan afgegeven worden op het secretariaat van de parochie behalve op de dinsdag en zondag tussen 8.30 en 10.30u v.m. of door overmaking op de rekening van RK BISDOM HDK SPAAR NOORD (DSB: 1587374) met vermelding van uw naam en “donatie tegel of reparatie kerk”. God zegene U allen overvloedig.
* U mag nu uw kind opgeven voor de parochiecatechese om voorbereid te worden op de Eerste Communie in 2022. Opgave in de pastorie tijdens het spreekuur. Gelieve familieboekje en doopbewijs mee te brengen.
* Volwassenen die het rooms- katholiek geloof willen belijden, kunnen zich opgeven voor de volwassenencatechese. Gelieve familieboekje mee te brengen.
* Zijn gedoopt; Brakke, Zoëy; Duret, Kailin; Keling Johmaniël; Landveld, Rianne; Nannan, Kyarah; Sallons Zahli. Wij feliciteren van harte de ouders en peetouders van deze kinderen.

%d bloggers liken dit: