Buitengewone missiemaand oktober 2019: gedoopt en gezonden (1)

Guillaume Woei A Jin en Melvin Mackintosh –

In voorbereiding op de Buitengewone Missiemaand oktober 2019 is er boekje uitgegeven getiteld ‘Gedoopt en gezonden’. De inhoud hiervan moet alle parochies en bisdommen in het Caribisch gebied ondersteunen in het vinden van antwoord op enkele bijzondere vragen. In het artikel ‘Gedoopt en gezonden; een oproep tot actie!’ in de editie van Omhoog, nummer 21, 9 juni 2019 vindt u de vragen op een rijtje terug. De antwoorden zullen bouwstenen zijn voor het Eerste Missiecongres 2019 van de Antilliaanse bisschoppenconferentie in september 2019 en de Buitengewone Missiemaand oktober 2019. De komende edities zullen wij telkens een onderdeel uit het boekje aan u voorhouden.

Op 22 oktober 2017, Wereldmissiezondag, riep paus Franciscus oktober 2019 uit tot een Buitengewone Missiemaand in heel de katholieke kerk. Deze keuze heeft te maken met de apostolische brief ‘Maximum Illud’ van paus Benedictus XV, die 100 jaar geleden verscheen. ‘Maximum Illud’ gaat over de verkondiging van het geloof over de hele wereld. Paus Franciscus beschouwt dit eeuwfeest als een door de hemel gezonden gelegenheid om de kerk op te roepen zichzelf te vernieuwen en meer dan ooit bereid gevonden te worden om te werken aan, bidden voor en financiële steun te geven aan onze gemeenschappelijke missie om het Evangelie van Christus te brengen naar alle mensen.

De missie van de kerk
Het initiatief van paus Franciscus om diep na te denken over de missie van de Kerk versterkt heel toepasselijk wat de Caribische bisschoppen ons leren in hun pastorale brief gepubliceerd op 6 augustus 2017, iets meer dan twee maanden vóór de aankondiging door Paus Franciscus van de buitengewone missiemaand. In deze pastorale brief ‘Nieuwe wegen van kerk-zijn in een digitaal milieu’ schreven de bisschoppen:
“Goed nieuws aan de armen is de missie en het doel van alle pastorale communicatie (Zie Lucas 4,18). Door middel van tekenen, gebaren, woorden, boeken, bewegende beelden, audio en sociale communicatie heeft de Kerk haar boodschap willen verkondigen, zodat alle mensen in hun eigen moedertaal zullen horen (Zie Handelingen 2,11). Om deze missie van evangelisatie aan de bevolking van het Caribisch gebied te vervullen zullen we in een nieuwe missionaire geest moeten werken, één die is gebaseerd op participatie, dialoog en samenwerking en één die tot het hart, de ziel, en de religieuze verbeelding spreekt van onze Antilliaanse broeders. We moeten een nieuw soort kerk worden!” (Nieuwe wegen van kerk-zijn in een digitaal milieu: 1)
“Het is de Heer die stuurt: ga verkondigen —ga communiceren— het goede nieuws ‘en maak alle volken tot mijn leerlingen, doop hun…’ (Mattheüs 28,19). Jezus Christus zelf communiceert in Zijn missie op alle niveaus van de menselijke interactie. Onze evangelisatie bouwt voort op dit voorbeeld van Jezus Christus, door altijd te proberen om mensen te ontmoeten waar ze ook zijn— op hun niveau van kennis, gevoel en begrip — om hen vanuit hun eigen levenservaring dichter naar de Vader en het eeuwige leven te brengen.” (Nieuwe wegen van kerk-zijn in een digitaal milieu: 2)
“Het is de missie van de kerk om het goede nieuws van verlossing en Gods liefde voor de hele mensheid onder de aandacht te brengen. De roep van de Kerk om te evangeliseren en haar profetische missie bieden de Kerk de uitdaging en de gelegenheid om invloed te hebben op de waarden, oordelen en acties van de Caribische gemeenschap.” (Nieuwe wegen van kerk-zijn in een digitaal milieu: 5)

Delen in de missie van de Zoon
De missie van de Kerk moet daarom begrepen worden als deelnemen aan de missie in de wereld die God de Vader aan zijn Zoon heeft toevertrouwd en aan de Heilige Geest. Dit lezen we in het evangelie van Johannes in hoofdstuk 21 waar de verrezen Christus verschijnt aan Zijn discipelen en Zijn goddelijke leven en redding met hen deelt wanneer Hij zegt: “Vrede zij met u.” Hij toont hen vervolgens de tekens van het lijden en de opoffering die Hij graag op zich nam aan het kruis voor onze redding: Hij is het ware Lam van God die de zonden van de wereld wegneemt en ons verlost van het mysterie van het kwaad. Dan spreekt de verrezen Heer deze belangrijke woorden: “Zoals de Vader Mij zond, zo ook zend ik u.” Met deze oproep tot missie blaast Hij over de apostelen en zegt: “Ontvang de Heilige Geest”. Net zoals het leven van de Heilige Drie-eenheid een mysterie van liefde is en zelfgave tussen Vader, Zoon en Heilige Geest, zo ook zijn we allemaal geroepen om in dezelfde dynamiek te delen. ‘Zoals de Vader Mij heeft gezonden, zo zend ik u’: de missie van de Kerk is niet slechts een optie – een van de vele – maar juist de reden waarvoor Christus het wilde. Om deze missie te volbrengen ontving en ontvangt de Kerk voortdurend de gave van de Heilige Geest. Dit is waarom de missie deel uitmaakt van haar aard als kerk. De missie weerspiegelt datgene wat diep in haar wezen zit. En om deze reden vertrouwt Christus aan de discipelen dezelfde bediening van verzoening toe waarvoor Hij stierf aan het kruis: “Als u iemands zonden vergeeft, zijn ze vergeven” (Johannes 21,19-23).

Missio ad gentes
De Kerk is van nature missionair, omdat de Kerk geboren en gesticht is in het Pasen van de dood van Jezus en Zijn opstanding. De Latijnse term ‘missio ad gentes’ verwijst naar de evangelisatiemissie waartoe God de hele Kerk roept, door degenen te bereiken die Jezus Christus en Zijn evangelie nog niet hebben ervaren en door het bereiken van plaatsen waar het christelijke geloof afwezig is en nog niet in staat te vernieuwen, de culturen, naties en de vele vrouwen en mannen van wie het leven nog steeds hunkert naar redding van zonde en dood. Christus kennen of niet, om gedoopt te zijn of niet, het omarmen van het christelijke geloof en behoren tot de kerk, om het evangelie van verzoening te beleven en Gods vergeving te ervaren of niet – deze maken een werkelijk verschil.
Paus Franciscus verwoordde in 2018 zeer krachtig wat ware evangelisatie, de missio ad gentes zou moeten zijn:
“We hebben geen product om te verkopen. Het heeft niets te maken met bekering; we verkopen geen artikel. We hebben een leven om te communiceren: God, Zijn goddelijk leven, Zijn genadige liefde, Zijn heiligheid! Het is de Heilige Geest die ons zendt, ons vergezelt en ons inspireert. Hij is de bron van onze missie. Het is de Heilige Geest die de kerk voorwaarts leidt, niet wij.” (Paus Franciscus in zijn toespraak tot de nationale coördinatoren van de Pauselijke Missiewerken, 1 juni 2018).

OMHOOG Jaargang 63, editie 22, 16 juni 2019Categorieën:BISDOM

Tags: , , , , , , , ,

1 reply

Trackbacks

  1. Buitengewone missiemaand oktober 2019: gedoopt en gezonden (2) – OMHOOG

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: