Over

Het katholiek weekblad van Suriname wordt sinds 1 januari 1956 uitgegeven onder de naam OMHOOG, door het r.-k. bisdom Paramaribo en gedrukt door Drukkerij H. van den Boomen in Paramaribo.

Hoofdredacteur: Melvin Mackintosh
Secretariaat/advertenties:
Pastoraal Centrum (voorheen Dienst GCC)
Prinsessestraat 46
Telefoon: 476888
Fax: 425687
E-mail: omhoog@bisdomparamaribo.org en omhoog@gmail.com

Abonnementen:
Voor Suriname: SRD 100,- per jaar
Giro De Surinaamsche Bank N.V.: 10.35.169
Voor Buitenland: EUR 100,- per jaar
In Nederland te storten op NL35FVLB0637318390 ten name van “Kerk. Inst. Redemptoristen” onder vermelding van “Abonnement OMHOOG”