Over

OMHoog is opgericht op 1 januari 1956, wordt uitgegeven door het RK Bisdom Paramaribo en gedrukt door Drukkerij H. van den Boomen in Paramaribo.

Hoofdredacteur: Paul Tjon Kiem Sang
Secretariaat/advertenties:
Dienst Geloof, Cultuur & Communicatie
Prinsessestraat 46
Telefoon: 476888
Fax: 425687
E-mail: omhoog@bisdomparamaribo.org

 

Abonnementen:
Voor Suriname: SRD 100,- per jaar
Giro De Surinaamsche Bank N.V.: 10.35.169
Voor Buitenland: EUR 100,- per jaar
In Nederland te storten op NL35FVLB0637318390 ten name van “Kerk. Inst. Redemptoristen” onder vermelding van “Abonnement OMHOOG”