headline

Persbericht AEC over Bahama’s

5 september 2019 – Solidariteitsbetuiging aan aartsbisschop Patrick Pinder van Nassau, Bahama’s Namens mijn broeder-bisschoppen van de Antilliaanse bisschoppenconferentie (AEC) betuig ik mijn diepste solidariteit met onze broeder aartsbisschop Patrick Pinder, de priesters, diakens, religieuzen en de totale geloofsgemeenschap van… Read More ›