Sacramentsprocessie op zondag 23 juni

Melvin Mackintosh –

Uitnodiging stad en district
Op zondag 23 juni vieren wij in de katholieke kerk Sacramentszondag. Het hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament zoals Sacramentsdag ook wel genoemd wordt, valt eigenlijk op de tweede donderdag na Pinksteren. Sacramentszondag is de tweede zondag na Pinksteren. We vieren op dit feest dat Jezus Christus zijn leven gaf omwille van Gods Liefde en dat Hij zich in brood en wijn blijft geven, telkens weer. Op zondag 23 juni wordt er een plechtige eucharistieviering gehouden in de kathedrale basiliek om 17:00 uur, gevolgd door een sacrementsprocessie waarin de geconsacreerde hostie wordt geplaatst in een monstrans en door de straten wordt rondgedragen. De route van de processie is dezelfde als de vorige in 2017: vanuit de kathedrale basiliek langs het paviljoen, linksaf Mgr. Wulfinghstraat, linksaf Prins Hendrikstraat, linksaf Mahonielaan, linksaf Costerstraat, Jessurunstraat, linksaf Henck Arronstraat met als eindpunt de kathedrale basiliek. Net als in 2017 zijn alle parochies in stad en district uitgenodigd om dit hoogfeest mee te vieren en deel te nemen aan de sacramentsprocessie met een zo groot mogelijke delegatie bestaande uit misdienaars en acolieten in kleding, communicanten in hun communiekleding, echtparen en overige parochianen. Daarnaast zijn alle priesters en diakens opgeroepen om te concelebreren en mee te lopen. Alle parochies die een vaandel hebben, wordt ook gevraagd hun vaandel mee te nemen en te dragen tijdens de processie.

Echte aanwezigheid
De grootse en plechtige sacramentsprocessie neemt een markante plek in tussen alle andere geloofsmanifestaties in onze multireligieuze samenleving. Wij katholieken lopen biddend en zingend met onze God door de straten om hiermee uiting te geven aan ons geloof. Gods mystieke en toch ook concrete aanwezigheid in het Allerheiligst Sacrament onderscheidt ons van andere godsdiensten. Christus is op vele manieren aanwezig onder ons en in ons. Hij is aanwezig in de zeven sacramenten waarvan de eucharistie de bron en het hoogtepunt is van ons katholieke geloof. Wij geloven dat Hij op unieke wijze echt aanwezig is in de eucharistie, in het brood en de wijn die door de kracht van de Heilige Geest veranderen in het Lichaam en Bloed van Christus. Dit diepzinnige mysterie – de werkelijke aanwezigheid of tegenwoordigheid van Christus onder de gedaanten van alledaagse materie – is niet eenvoudig te vatten met ons menselijke verstand of ratio. Het is enkel het geloof dat ons hiervan overtuigt, niet onze zintuigen die ons misschien iets anders willen doen geloven. Het geschenk van dit geloof in de mystieke, werkelijke aanwezigheid van Christus in het Allerheiligst Sacrament ontvangen wij van God alleen. Daarvoor moeten wij bidden. Niet voor niets zingen wij in het Tantum ergo ‘Laat het geloof aanvullen waar de zintuigen tekortschieten’.

Praktische informatie
De voorbereiding voor deze grootse viering van Sacramentszondag is in volle gang. In de uitnodiging en update naar de pastores, diakens en parochiebesturen zijn specifieke instructies gegeven die hieronder worden herhaald. Indien u wilt bijdragen of nadere informatie wenst, kunt u altijd contact maken met het secretariaat van de kathedrale basiliek op het telefoonnummer 452521 of e-mail: secretariaatpetruspaulus@gmail.com. Financiële bijdragen kunnen gestort worden op de rekening van het RK-Bisdom bij DSB op nr. 4526376 onder vermelding ‘Sacramentsprocessie’.
Instructies:

 • Parkeren is mogelijk op het terrein van de kathedraal, het bisdom aan de Mgr. Wulfinghstraat (bij de scholen), bij de St.-Paulusschool, aan de Noorderkerkstraat en op het Kerkplein. Er zijn parkeerwachters die u zullen begeleiden.
 • De plechtige eucharistieviering begint om 17:00 u. De processie zal starten na de eucharistieviering en vindt plaats onder begeleiding van de politie.
 • De route is als volgt: start Basiliek langs het paviljoen, linksaf Mgr. Wulfinghstraat, linksaf Prins Hendrikstraat, linksaf Mahonielaan, linksaf Costerstraat, rechtdoor Jessurunstraat, linksaf Henck Arronstr, einde voorplein St. Petrus & Paulus kathedrale basiliek.
 • Kledingvoorschrift: witte bovenkleding (hemd/bloes/T-shirt), eventueel met de gele sjerp van 2 jaar geleden.
 • Er zijn nog enkele sjerpen verkrijgbaar à SRD 10,00 en op 23 juni zullen die verkocht worden vóór aanvang van de dienst.
 • Kaarsen met kaarsenhouder voor de processie zullen eveneens te koop zijn voor SRD 2,00.
 • Aan alle parochies en kerkgemeenschappen wordt gevraagd hun vaandels en eventueel naamborden mee te nemen en vaandeldragers aan te wijzen.
 • Ook wordt gevraagd strooibloemen mee te nemen.
 • De processie zal voorafgegaan worden door een oplegger met geluid en er zullen 2 geluidwagens in de stoet meerijden.
 • Er zullen 2 treintjes met elk 18 zitplaatsen beschikbaar zijn voor parochianen die heel slecht ter been zijn maar toch ook de processie willen meemaken.
 • Ik herinner u aan de bijdrage van SRD200,00 per parochie ter dekking van de kosten. Deze bijdrage kan gestort worden op de rekening van het RK-Bisdom bij DSB op nr. 4526376 onder vermelding ‘Sacramentsprocessie’.

OMHOOG Jaargang 63, editie 21, 9 juni 2019Categorieën:BISDOM

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: