Buitengewone missiemaand oktober 2019: gedoopt en gezonden (3)

Guillaume Woei A Jin en Melvin Mackintosh –

In voorbereiding op de Buitengewone Missiemaand oktober 2019 is er boekje uitgegeven getiteld ‘Gedoopt en gezonden’. De inhoud hiervan moet alle parochies en bisdommen in het Caribisch gebied ondersteunen in het vinden van antwoord op enkele bijzondere vragen. In het artikel ‘Gedoopt en gezonden; een oproep tot actie!’ in de editie van Omhoog, nummer 21, 9 juni 2019 vindt u de vragen op een rijtje terug. De antwoorden zullen bouwstenen zijn voor het Eerste Missiecongres 2019 van de Antilliaanse bisschoppenconferentie in september 2019 en de Buitengewone Missiemaand oktober 2019. In drie delen is het boekje hier in Omhoog gepubliceerd: deel 1 in editie 22 van 16 juni, deel 2 in editie 23 van 23 juni en vandaag het laatste deel.

Missionaire outreach voor onze jonge mensen
De bisschoppen roepen ons op om bewuster te worden in onze veranderende samenlevingen. We zullen nieuwe manieren nodig hebben om Kerk te zijn, manieren die mensen in onze moderne Caribisch gebied zullen inspireren, vooral onze jonge mensen, om deel van de Kerk uit te maken. We hebben nieuwe manieren nodig om ons kerkelijk leven te organiseren dat tot hen spreekt en hen tot geloof roept en toewijding aan Christus. Hierin moeten we eerst proberen de digitale technologie en de sociale media te begrijpen en te leren deze steeds beter te gebruiken om diegenen te bereiken die Christus nog niet kennen en de velen die Christus alleen op een formele manier kennen, maar niet intiem.
Onze wereld is in de afgelopen 25 jaar zo dramatisch veranderd! De enorme veranderingen in technologie, brachten een heel andere manier waarop samenlevingen hun relaties onderhouden en met elkaar omgaan. Onze jongeren denken anders dan volwassenen, omdat de snelle technologische veranderingen ook onze jonge mensen hebben veranderd. Hun manier van omgaan met elkaar, met de maatschappij en met de werkelijkheid is anders als gevolg van de impact van technologie in hun leven.
Terwijl we voortdurend Christus horen spreken tot ons: “Ga uit over de hele wereld en verkondig het goede nieuws”, moeten we ons realiseren dat onze grootste uitdaging voor evangelisatie vandaag is om het goede nieuws van Christus te brengen naar jonge mensen en hen tot Christus te brengen. Dit betekent dat we dringend moeten leren om op een andere manier naar onze jongeren te luisteren. Onze uitdaging is om de rijkdom van het Evangelie aan een generatie te brengen die betekenis ervaart op een totaal andere omgeving. We moeten hen willen bereiken waar ze zijn, leren spreken in hun taal, het eenvoudig houden, begrijpen hoe hun wereld en hun manier van leren voelt en manieren vinden om met hen te communiceren, die deel uitmaken van hun wereld. Vandaag de dag, meer dan ooit, moet de Kerk dat doen door zich opnieuw voor te stellen: hoe kunnen we geloof communiceren, hoe kunnen we spreken tot de harten en gedachten, tot de hartstochten en geloof in onze mensen, vooral onze jonge mensen?

Missionaire ijver van onze katholieke gemeenschap
Dit alles begint met het ontwaken van een actieve missionaire ijver binnen onze katholieken. Velen hebben dit missionaire ijver niet en voelen nog geen drive om hun katholieke geloof met anderen te delen, met anderen om hen heen, of om getuigen van Christus te zijn voor jonge mensen. Voor veel katholieken is dat de taak van bisschoppen, priesters, diakens en religieuzen. Hun kinderen laten dopen en ervoor zorgen dat ze hun eerste heilige communie doen en gevormd worden, lijkt voor vele katholieken meer dan genoeg. De “missio ad gentes” is echter onderdeel van onze christelijke roeping bij de doop, toen Christus naar ons keek en ons voor de rest van ons leven Zijn eigen maakte, van ons houdt en tot ons spreekt in Zijn Woord. Om ons geestelijk te sterken door de goddelijke genade die Hij ons geeft in de sacramenten. Hij stuurde ons ook in de doop om te leven op zo’n manier dat de waarden van Zijn evangelie de wereld kunnen veranderen in een wereld van solidariteit, goedheid en hoop.

De uitdaging van onze persoonlijke authenticiteit
Onze Caribische bisschoppen herinneren ons eindelijk aan de noodzaak van wat we noemen in onze christelijke traditie ‘bekering’. Dat is het besef dat we tekortschieten in wat God van ons vraagt op veel gebieden in ons leven, in veel delen van onze mentaliteit, onze manier van kijken naar andere mensen, onze manier van zakendoen of handel, wat we doen of nalaten te doen in onze relaties met onze levenspartner, of onze kinderen of onze ouders, of degenen om ons heen. Wanneer al onze pogingen om te evangeliseren en van Christus te getuigen vruchtbaar moeten zijn, moeten we groeien in persoonlijke authenticiteit. Dat is wat de roep van Jezus voor bekering helemaal over gaat.
De bisschoppen vermelden: “Degenen die door het digitale milieu navigeren hebben veel waardering voor authenticiteit. Traditioneel begrip van autoriteit wordt in twijfel getrokken. Deze generatie wil het ‘echt’ houden. Ze willen de ‘real deal’. Ze willen dat onze woorden en lering overeenkomen met onze getuigenissen en levensstijlen. Zoals paus Paulus VI heeft gezegd: “De moderne mens luistert meer bereidwillig naar getuigen dan naar leraren, en als hij naar leraren luistert, is het omdat zij getuigen zijn”(Evangelii Nuntiandi #41, 1975). (“Kerk in een digitaal milieu zijn”, 27)

Daarom als we vruchtbaar willen zijn in het bereiken van de harten van onze jonge mensen, van volwassenen die zijn afgedreven vanuit een zinvolle relatie met Christus en de Kerk, of als we hopen degenen te inspireren die Christus helemaal niet kennen, om te groeien en in Hem te geloven, zullen drie stappen voor ons allen essentieel zijn:
“De drie stappen waarvan elke pastorale en een pastoraal evangelisatie communicatieplan gemaakt moet worden, zijn: (1) gebed, (2) vervuld zijn met de Heilige Geest, en (3) dapper spreken over het Woord van God. Pastorale en evangelisatie communicatie begint met bidden omdat het Gods communicatie is. Het moet verder worden gevuld met zijn Geest, die ons de moed brengt om te verkondigen zoals de schuchtere apostelen op Pinksteren, die de Geest veranderde in moedige presentatoren van zijn woord”. (“Kerk in een digitaal milieu zijn”, 30)

Een oproep tot actie
Dus laten we ruimhartig reageren op de oproep die weerklinkt uit het thema: “Gedoopt en gezonden: de kerk van Christus op missie in de wereld”. Laten we dat gevoel van dankbaarheid bewaren voor alles wat Christus kennen in ons leven heeft gebracht, dat gevoel van dankbaarheid voor de vele manieren waarop gebed en de genade van de sacramenten ons leven hebben verrijkt. Laten we creatief nadenken over manieren waarop we terug kunnen geven! Laten wij onze doop leven en steeds sterker worden als een Katholieke gemeenschap die actief en medelevend is, een gemeenschap van mannen en vrouwen in solidariteit met de minder gelukkigen op zoveel mooie manieren, een gemeenschap die de liefde leeft waar Christus over spreekt. Laten we onze jonge mensen omarmen en luisteren naar hen, communiceer zinvol met hen, ervoor open staan om te leren wat geleerd moet worden als we met hen willen delen de relatie met Christus die de basis is van ons leven. God roept ons allen tot actie, elk in zijn of haar eigen situatie of manier. Laat ons met een ruim hart reageren!

OMHOOG Jaargang 63, editie 24, 30 juni 2019Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: