Bisschoppelijke Jaaractie 2019: De Bijbel, Het Levend Woord van God

door Melvin Mackintosh

Geldinzameling
In 2017 werd voor het eerst de Bisschoppelijke Jaaractie (BJA) gehouden in ons bisdom. Dat is een inzamelings- en bewustwordingscampagne met een specifiek thema voor een specifiek programma. Met ondersteuning van parochies wordt geld van zoveel mogelijk gelovigen ingezameld en bestemd. Dit gebeurt in tegenstelling tot andere inzamelingsacties met een duidelijke registratie. In het artikel Verslag Bisschoppelijke Jaaractie 2017 in de editie van Omhoog van 22 april 2018 werd verslag gedaan van BJA 2017, het opgehaalde bedrag in de periode mei – november 2017 en de bestemming van die gelden. In de tabel hier rechtsonder vindt u een update van de inzameling en besteding. Het verslag concludeerde een succesvolle inzamelingsactie ondanks kinderziekten. BJA 2019 is van start gegaan en duurt precies zes maanden. Ze eindigt op zondag 29 december 2019, op het Hoogfeest van de Heilige Familie.

Bewustwordingscampagne
Naast inzameling heeft de BJA ook een ander doel namelijk om onze Kerk spiritueel te versterken en bij de gelovigen bewustwording aan te wakkeren over hun eigen verantwoordelijkheid als christen. Dit wordt ook stewardship genoemd: alles heb ik van God ontvangen en hoeveel geef ik Hem terug? De gelovigen worden uitgenodigd om bewust na te denken over hun bijdrage aan de Kerk. Daarnaast wordt via deze actie gestreefd naar meer eenheid en saamhorigheid, maar ook meer dienstbaarheid en solidariteit in ons bisdom. Het is de bedoeling dat de BJA elk jaar gehouden wordt met een specifiek thema gekozen door de bisschop. Om verschillende redenen is het niet gelukt om in 2018 een BJA te houden.De organisatie geeft aan met de lessons learned en ervaringen aan de slag te gaan en gaande het proces verbeteringen aan te brengen zodat er inderdaad ook jaarlijks een BJA kan worden gehouden. Dit alles uiteraard met de broodnodige steun van alle parochies en gelovigen in bisdom Paramaribo.

De Bijbel, Het Levend Woord van God
Het thema van de BJA 2019 is De Bijbel, Het Levend Woord van God, dat is gecentreerd rond de Bijbel, het Heilig Woord van God, dat als een rode draad door het leven van elke christen gaat. Het is belangrijk dat wij het Woord van God kennen, bestuderen en ook toepassen in ons leven. Daarnaast staat het Woord van God niet los van de traditie van onze Kerk. Het is namelijk juist in de geschiedenis van Gods volk Israël en na de komst van Christus in de geschiedenis van onze Kerk dat het Woord levend is en blijft. De financiële middelen die verkregen worden uit de BJA 2019 zullen worden aangewend voor projecten en programma’s in ons bisdom die kennis, beleving en actualisering van Gods Woord in het leven van elke gelovige moeten bevorderen. U wordt van harte uitgenodigd om te participeren in deze BJA door bij de verantwoordelijken in uw parochie een registratieformulier in te vullen en aan te geven hoeveel u bereid bent te doneren gedurende deze zes maanden. Kerk zijn wij allen samen!

OMHOOG Jaargang 63, editie 25, 7 juli 2019Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: