Zusters Fransiskus Charitas

Door Maria tot Christus

Pater Fransiskus Mistrianto, CM – Meimaand Mariamaand In een artikel van pater Kross las ik het officieel besluit over de Mariamaand in ons bisdom: “Hierbij wordt dus de officiële beslissing bekendgemaakt, die genomen is door onze Apostolische Administrator pater Toon… Read More ›

Van de bisschop

Benoeming pater Ricardo Op 28 februari werd pater Ricardo benoemd tot pastoor van Maria Koningin van de Wereld (Latour) en van St. Franciscus van Assisi (Livorno). De formele inbezitstelling van zijn pastoorsambt is verricht op zondag 10 maart jl. in… Read More ›