Van de bisschop

Benoeming pater Ricardo
Op 28 februari werd pater Ricardo benoemd tot pastoor van Maria Koningin van de Wereld (Latour) en van St. Franciscus van Assisi (Livorno). De formele inbezitstelling van zijn pastoorsambt is verricht op zondag 10 maart jl. in de kerk Maria Koningin van de Wereld in Latour.

Mgr. de Bekker in ziekenhuis
Op woensdag 27 maart is Mgr. Wilhelmus de Bekker opgenomen in het Sint Vincentius Ziekenhuis voor behandeling. Wij wensen de bisschop-emeritus een spoedig herstel toe.

Obra de Maria
De drie leden van de communiteit Obra de Maria zijn te werk gesteld bij Asewa Otono en worden door mevrouw Gerda Misidjang begeleid. Fabilene, Isis en Ana Carolina, bij hun voornaam genoemd zoals het de gewoonte is in Brazilië zullen de komende zes maanden ze een proces van inburgering doormaken, waarin het leren van de Nederlandse taal hoofdprioriteit geniet.

Verhuizing Maria-internaat
Bij een bezoek aan Mgr. Karel Choennie heeft de overste van de zusters Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará aangegeven dat het wenselijk zou zijn als de zusters samen met de meisjes van het Maria-internaat zouden kunnen wonen. In een brief heeft de overste een formeel verzoek gedaan bij de bisschop om zowel de meisjes die nu verblijven bij Kennedy Stichting als de zusters te laten verhuizen naar Henck Arronstraat #70. Om aan dit verzoek te voldoen van de zusters Dienaressen van de Heer heeft de bisschop de zusters van Paramaribo verzocht om toestemming om het internaat weer op de vroegere lokatie te openen. Inmiddels heeft de bisschop al een toezegging van de Zusters van Paramaribo en stellen het gebouw ter beschikking van het bisdom om het internaat daar opnieuw te huisvesten. Het plan, om het gebouw te commercieel te exploiteren, is hiermee stopgezet. De meisjes en zusters zullen, na het afronden van de werkzaamheden in het Internaatgebouw, verhuizen naar het Maria-internaat aan de Henck Arronstraat #70.

Komst naar Suriname
Momenteel zijn drie zusters van de congregatie Daughters of Divine Love uit Nigeria bezig met een taalcursus Nederlands in Breda, Nederland. Ze zullen hopelijk in juni in ons land arriveren. De drie zusters zullen assisteren bij Stichting voor het Kind, die seksueel misbruikte kinderen opvangt.
Ook zuster Paulina van de Zusters Fransiskus Charitas volgt nu samen met de zusters uit Nigeria een taalcursus in Breda. De aankomst van zuster Paulina in ons bisdom is gepland voor 22 mei a.s.
Er komt tevens een tweede priester uit Indonesië naar Suriname. Het gaat om pater Sabbas Soedijono. Hij is van dezelfde congregatie van pater Fransiskus Mistrianto.

Gesprek met ministers
Mgr. Karel Choennie heeft in de afgelopen periode afzonderlijke gesprekken gevoerd met mevrouw Christien Polak, minister van Sociale Zaken en mevrouw Roline Samsoedin, minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (ROGB). In de gesprekken zijn verschillende zaken aan de orde gekomen die van belang zijn voor ons bisdom.

OMHOOG Jaargang 63, editie 12, 7 april 2019Categorieën:BISDOM

Tags: , , , , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: