Paul Tjon Kiem Sang

Ad Limina – deel 2

Door: P. Tjon Kiem Sang – Pre-Synodale ontmoeting In het eerste deel van dit artikel, dat in de vorige editie van Omhoog verscheen, heb ik reeds melding gemaakt van de vergadering die vooraf ging aan het Ad-Liminabezoek van de Antilliaanse… Read More ›

Ad Limina

Door: Paul Tjon Kiem Sang – Wat is ‘ad limina’? Om de vijf jaren behoren alle bisschoppen, overal ter wereld, een bezoek te brengen aan het Vaticaan, c.q. de Paus. Dit bezoek staat bekend als het ‘Ad Limina Apostolorum,’ kortweg… Read More ›

Alleluja!

Door: P. Tjon Kiem Sang – Het feest van Pasen vervult ons met vreugde, een oprechte vreugde die diep van binnen opborrelt en wordt uitgezongen met een krachtig ‘Alleluja.’ Een uitroep van lofprijzing tot God, die zijn enige Zoon heeft… Read More ›

Van de Kanselarij

Door Paul Tjon Kiem Sang – Uitstel bezoek uit Indonesië In de vorige Omhoog hebben wij aangekondigd dat de aartsbisschop van Palembang (Indonesië) op zondag 25 februari zou arriveren voor een pastoraal bezoek aan ons land en bisdom. Van de… Read More ›

Van de Kanselarij

door Paul Tjon Kiem Sang – Veertigdagentijd Wij zijn wederom gestart met de veertigdagentijd: een ons door God geschonken periode waarin wij de gelegenheid hebben om even ‘pas op de plaats te maken’ en ons leven in beschouwing te nemen…. Read More ›

Van de Kanselarij

door Paul Tjon Kiem Sang – Gesprek met Minister Samsoedin Op 08 januari jl. heeft de bisschop een gesprek gehad met minister Samsoedin van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. Het doel van dit gesprek was de grondrechtelijke… Read More ›

Van de Kanselarij

door Paul Tjon Kiem Sang – Meeting diocesane priesters De diocesane priestes van ons Bisdom zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst van alle diocesane priesters van de provincie Port of Spain. Tot deze provincie behoren behalve ons Bisdom, ook de bisdommen… Read More ›