Van de Kanselarij

door Paul Tjon Kiem Sang –

Stichting voor het Kind
De afgelopen week was de Stichting voor het Kind in het nieuws vanwege een oproep die het Korps Politie Suriname had geplaatst op zijn website. Daarin werd gevraagd dat de eigenaar of verantwoordelijke van het pand waarin de stichting was gehuisvest zich aanmeldde, vanwege de plunderingen die al geruime tijd gaande waren in het gebouw. Inmiddels is vrijwel alles wat zich in het gebouw bevond weggedragen door onverlaten en is men ertoe overgegaan om ook wasbakken, wc-potten, kranen, deuren en ramen weg te dragen. Een ware leegroof van het gebouw.
Van vele kanten uit de samenleving ontvingen wij bij het Bisdom berichten dat dit gebeurde en of het Bisdom niet moest ingrijpen. Voor alle duidelijkheid willen wij vooraf nadrukkelijk stellen dat de Stichting voor het Kind geen Bisdomstichting is en ook geen kerkelijke stichting. In het verre verleden was er wel een zekere betrokkenheid vanuit de kerk, met name door de Zusters van Oudenbosch, die zeer begaan waren met het werk van deze stichting en dus op eigen manier hebben bijgedragen. De stichting ontfermde zich vooral over kinderen (meisjes) die slachtoffer waren geweest van seksueel misbruik en bood hun opvang.
Helaas heeft deze stichting geruime tijd geleden besloten te stoppen met haar werkzaamheden, vanwege – naar hun zeggen – financiële problemen, o.a. door het uitblijven van de subsidie van de Surinaamse overheid. Het gebouw te Awarradam, waar de kinderen werden opgevangen, werd gesloten en onbeheerd achtergelaten. Nadat onverlaten dit in de gaten kregen, begon de stelselmatige plundering van het gebouw. De totale inventaris – die o.a. door subsidies van diverse organisaties was aangeschaft – is inmiddels weggedragen.
Vermeldenswaard is wel dat gebouw waar de stichting gevestigd was, en die thans is leeggeroofd, ooit eigendom was van de Zusters van Oudenbosch, tezamen met het belendende pand waar vroeger de Laetitiaschool was ondergebracht en thans gebruikt wordt als het dienstencentrum van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. De zusters hebben ooit het gebouw in kwestie in eigendom overgedragen aan de stichting, kennelijk als gebaar van ondersteuning van het werk van deze stichting.
Wij betreuren het ten zeerste dat deze stichting niet langer haar werk kon voortzetten en dat op deze wijze is omgegaan met het gebouw, dat in goed vertrouwen en geloof aan de stichting was geschonken door de zusters.
De bisschop probeert thans, in overleg met het bestuur, te zoeken naar een oplossing om te voorkomen dat het allemaal verloren gaat en om de stichting nieuw leven in te blazen, vooral vanwege het doel waarmee voorzien werd in een uiterst grote nood in onze samenleving.

OMHOOG Jaargang 62, editie 12, 25 maart 2018Categorieën:BISDOM, geloof en leven

Tags: , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: