Ad Limina – deel 2

Door: P. Tjon Kiem Sang –

Pre-Synodale ontmoeting
In het eerste deel van dit artikel, dat in de vorige editie van Omhoog verscheen, heb ik reeds melding gemaakt van de vergadering die vooraf ging aan het Ad-Liminabezoek van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie (AEC). Die vergadering was de eerste vergadering van de pre-Synodale Raad, welke door paus Franciscus is ingesteld om de Synode van de Amazone, gepland voor oktober 2019, voor te bereiden. Daags voor zijn vertrek naar Rome ontving Mgr. Choennie een schrijven van de secretaris-generaal van de Bisschoppensynode, kardinaal Lorenzo Baldisseri, dat de paus onze bisschop ook had benoemd tot lid van deze pre-Synodale Raad.

Een stille aanwezigheid
Er bestaat reeds enkele jaren een bijzondere raad in het Amazonegebied: de REPAM – Red Ecclesial Panamazonica, oftewel de Raad van Panamazonische Kerken. De algemeen secretaris van deze raad, de heer Mauricio Lopez, is ook lid van de pre-Synodale raad en de indrukken die hij geeft over deze eerste vergadering, waar de paus ook bij aanwezig was, komen goed overeen met die van Mgr. Choennie: “De aanwezigheid van de paus was een stille aanwezigheid en waarover de paus zelf zei dat hij deel is van het proces om te luisteren, om te begrijpen hoe het synodale proces werkt om dan, op een of andere manier, dat proces op gepaste wijze te begeleiden.” De paus was niet aanwezig om te domineren of te dirigeren, maar echt om het proces te assisteren. “De paus was echt voor elke deelnemer aanwezig, niet alleen tijdens de besprekingen, maar ook tijdens de pauzes in de café, waar hij beschikbaar was voor eenieder om te spreken, te luisteren en zich te verdiepen in de missie van elk lid.”

Het synodaal proces
Deze meeting van de pre-Synodale Raad moet uitmonden in een officiële tekst, die door het secretariaat van de Bisschoppensynode uitgegeven zal worden als het Lineamenta, oftwel voorbereidingstekst, voor de synode van 2019. Dit is de standaard werkwijze bij elke synode: eerst gaat er een Lineamente naar alle bisschoppen over heel de wereld, welke dient als discussiestuk voor de bisdommen wereldwijd. De opmerkingen van deze discussies worden dan opgestuurd naar Rome en deze worden dan verwerkt tot een lijviger tekst, het Instrumentum Laboris, wat dan dient als de hoofdtekst voor de synode. Tijdens de synode wordt aan de hand van deze Instrumentum Laboris breedvoerig gediscussieerd om dan te komen tot een finaal document, wat doorgaans bekend staat als de Postsynodale Apostolische Exhortatie. Dit is een gezaghebbend document waarin de paus de inzichten uit de synode verwerkt heeft tot een beleidsdocument.

Authentiek luisteren
Volgens Mauricio Lopez hangt het succes van deze synode af van de capaciteit van eenieder, maar vooral het kerkelijk gezag, om actief te luisteren en adequaat te ontvangen opdat er een antwoord gegeven kan worden dat heel de kerk verrijkt. De aanwezigheid van de vele missionaire bisschoppen, die leven en werken in de Amazone, was als een nieuwe levensadem, een frisse wind, want allen getuigden vanuit hun eigen ervaringen aan de basis: vanuit hun geworteld zijn in de eigen realiteit in de Amazone en vanuit hun dagelijkse en directe contacten met de gemeenschappen in de Amazone. Volgens Lopez zal dit zonder twijfel het synodaal proces maken tot een die met beide voeten in de aarde staat.

Heiligverklaring Petrus Donders
Het Ad-Liminabezoek bestaat niet alleen uit een ontmoeting met de paus, maar behelst tevens ontmoetingen met de verschillende departementen van het Vaticaan. Zo kwamen de AEC-bisschoppen onder andere langs bij de Congregatie voor de Geloofsleer, de Congregatie voor de Eredienst en Sacramenten, de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie, de Pauselijke Raad voor Leken en het Gezin, de Pauselijke Commissie voor Latijns-Amerika, enz. Een voor ons bisdom belangrijk bezoek was aan de Congregatie voor de Heiligverklaringen. In zijn gesprek met de prefect van deze congregatie, kardinaal Angelo Amato, bracht Mgr. Choennie vanzelfsprekend de heiligverklaring van Petrus Donders aan de orde. Na dit gesprek was het voor de bisschop duidelijk dat er van onze zijde nog heel grote inspanningen gepleegd moeten worden, willen wij dat de heiligverklaring van Petrus Donders een realiteit wordt. Vooral belangrijk daarbij is de juiste procedure, de juiste personen en de juiste contacten! Een van de belangrijkste inzichten die daarbij is dat het proces niet enkel vanuit Suriname en ook niet vanuit Nederland kan worden geleid. Als het daarbij blijft kan het nog heel lang duren voordat het een feit is. Het is dringend nodig dat er in Rome zelf een postulator is die namens ons het proces leidt en warm houdt.

Tot slot
Wanneer u dit artikel leest is het bezoek van de bisschop aan Rome inmiddels afgerond. Vanuit Rome reist hij naar Malta, waar hij een ontmoeting heeft met de lokale aartsbisschop, Mgr. Charles Jude Scicluna. Op maandag 30 april reist de bisschop rond half 1 vanuit Malta terug naar Nederland, waar hij nog een weekje zal verblijven voor enkele laatste ontmoetingen. Op zijn schema staan onder andere nog een bezoek aan het generalaat van de Fraters CMM in Tilburg en aan de bisschop van Rotterdam, Mgr. Johannes van den Hende. Wij hopen de bisschop gezond en wel weer op Surinaamse bodem te verwelkomen op zondagavond, 6 mei.

OMHOOG Jaargang 62, editie 17, 29 april 2018

 Categorieën:BISDOM, verslag

Tags: , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: