Conference on Theology in the Caribbean Today

Door: Paul Tjon Kiem Sang –

Gastheer
Ons Bisdom zal van 11 tot en met 15 juni a.s. gastheer zijn voor de 19de Conference on Theology in the Caribbean Today (CTCT). Deze conferentie, die om de twee jaar wordt gehouden steeds in een ander bisdom in de regio, ontstond vanuit de behoefte om een manier van theologische reflectie te ontwikkelen die meer geworteld is in de eigen realiteit van de Caribbean.
In feite was gepland om de 18e conferentie (in 2016) te houden in Suriname, maar vanwege de drukte rondom de bisschopswijding dat jaar en om de nieuwe bisschop de kans te geven om zich eerst goed te ‘settlen’ in zijn bisdom, is toen besloten om het dat jaar te houden in St. Lucia en de beurt van Suriname te verschuiven naar 2018.

Basisuitgangspunten
De CTCT wil door middel van deze conferenties niet alleen werken aan een eigen methode van theologische reflectie, maar ook de reflectie zelf bevorderen. Elke christengelovige moet regelmatig nadenken over en reflecteren om zijn/haar geloof – wat in het kort een simpele omschrijving is van theologie – en niet enkel passief ‘consumeren.’
Om het voorgaande te bereiken heeft CTCT enkele basisuitgangspunten vastgesteld:
1) de beoefenaren van theologische reflectie zijn allen die betrokken zijn in een of andere vorm van dienstbaarheid naar de andere – zij die geestelijke begeleiding geven, of die preken bij liturgische vieringen, of die spreken tot kerkelijke groepen, of zij die deel zijn van de kerkelijke leiding;
2) vele personen van de Caribbean zijn zeer hoog opgeleid, enkelen van hen veel meer zelfs dan hun collega’s in Noord-Amerika en Europa;
3) de mensen van de Caribbean zijn zeer religieus, zij behoren tot een verscheidenheid aan religieuze instituten. Zij houden van filosofische discussies, vooral over religieuze onderwerpen, zelfs al hebben zij zelfs geen formeel onderwijs gevolgd;
4) de leken spelen een belangrijke rol in de kerk van de Caribbean en dit zal alleen maar groeien in de toekomst. Zij leiden parochies, gaan voor in diensten, verzorgen preken, sommigen zijn geestelijke begeleiders, en sommigen hebben wat training gehad op deze gebieden;
5) het bovenstaande geldt in het bijzonder voor vrouwen, zowel leken als religieuzen.

Klimaatverandering
Tijdens deze conferentie wordt door verschillende personen – bisschoppen, priesters en leken – inleidingen verzorgd over het thema. Voor dit jaar is het thema: Laudato ’si: Caribbean Responses. Toen vorig jaar werd gebrainstormd over het thema van de conferentie voor 2018 werd de regio ernstig getroffen door twee verwoestende orkanen.
Het fenomeen van orkanen is niet nieuw in de regio, maar wat wel gemerkt wordt is dat deze qua intensiteit steeds lijken toe te nemen. Dit wordt door velen toegeschreven aan de veranderingen in het klimaat waarvan de oorzaak gezocht moet worden in menselijk handelen en de wijze waarop wij gestadig de schepping schade toebrengen. Er wordt vanuit natuurwetenschappelijke hoek decennialang hiervoor gewaarschuwd, maar deze lijkt maar niet door te dringen.

Laudato ‘si
De kerk – in de persoon van paus Franciscus – heeft zich nu ook heel sterk geworpen in de strijd tegen de verdere vernietiging van het milieu. Met zijn encycliek Laudato ’si heeft de paus heel nadrukkelijk de aandacht gevraagd voor de bescherming van Gods schepping, omdat uiteindelijk de veroorzaker zelf – de mens – er het meest onder zal leiden.
Geïnspireerd door deze encycliek en gedwongen door de effecten van de orkanen van vorig jaar, hebben de organisatoren van de CTCT toen besloten om de conferentie van dit jaar te wijden aan Laudato ’si en hoe wij daarop antwoorden.

Speerpunt Mgr. Choennie
Het toeval – of misschien wel de voorzienigheid – wilde dat onze bisschop liefde voor de schepping en behoud van de natuur als een van zijn speerpunten plaatste. Als uitvloeisel hiervan is toen ook een samenwerking aangegaan met Conservation International Suriname, omdat wij als kerk best het voortouw mogen nemen in het opkomen tegen verdere vernietiging van ons milieu en heel de schepping met steeds meer liefde gaan bejegenen.
Een volgende toeval – of werk van de voorzienigheid – was dat paus Franciscus aankondigde dat er in oktober 2019 een speciale synode over de Amazone zal worden gehouden. Ter voorbereiding van deze synode heeft de paus een speciale raad benoemd en heeft ook mgr Choennie benoemd tot lid van deze raad om de Guyana’s te vertegenwoordigen.

Voorvechter van het milieu
Het thema van deze 19e CTCT is dus alleszins op zijn plaats en de verschillende inleiders hebben hun presentaties daarop afgestemd. In totaal zullen er vijftien inleidingen verzorgd worden door bisschoppen uit de Caribbean en Brazilië, priesters en lekentheologen.
Een van de speciale gasten is de premier van Dominica, wiens inleiding zal gaan over zijn eiland, hoe men is omgegaan met de vernietiging van de orkanen en hun plannen voor ’s werelds eerste ‘climate resilient country.’
Tijdens deze conferentie zal tevens een van de emeritus-bisschoppen uit de regio, mgr Anthony Dickson, voormalig bisschop van Bridgetown (Barbados) op speciale wijze worden gehuldigd als ‘voorvechter van het milieu.’

Toegang tot de conferentie staat in principe open voor eenieder. Er zal een kleine bijdrage per dag gevraagd worden om de kosten te helpen dekken. Vanzelfsprekend zal de hele conferentie in het Engels worden verzorgd.

OMHOOG Jaargang 62, editie 22, 03 juni 2018Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: