Van de Kanselarij

door Paul Tjon Kiem Sang –

Veertigdagentijd
Wij zijn wederom gestart met de veertigdagentijd: een ons door God geschonken periode waarin wij de gelegenheid hebben om even ‘pas op de plaats te maken’ en ons leven in beschouwing te nemen. Bij deze beschouwing vragen wij ons steeds af: hoe kunnen wij ons leven steeds meer conformeren aan de Blijde Boodschap opdat wij zelf steeds meer de boodschap zelf worden? De veertigdagentijd gaat van oudsher gepaard met drie belangrijke werken: gebed, vasten en aalmoezen geven. In zijn vastenbrief voor 2019 gaat de paus verder in op deze drie werken. Wij willen eenieder van harte aanbevelen de veertigdagentijd ter harte te nemen en de werken serieus te beoefenen. Het is een genadevolle tijd, die ons allen de kans geeft te groeien in geloof, hoop en liefde, en zo de mens te worden waartoe God ons roept.

Nieuwe medewerker
Sinds kort heeft de bisschop een nieuwe parttime medewerker op de kanselarij in de persoon van mevrouw Mr. Martha Schaap. Zij is gepensioneerde van de Hakrinbank en is door de bisschop aangetrokken ter assistentie bij de vele juridische zaken waarmee het Bisdom te maken heeft: huurcontracten, diverse overeenkomsten, kwesties van onroerend goed, etc. We zijn mw Schaap erkentelijk dat zij zich met haar kennis en kunde wil inzetten voor ons Bisdom.

Wijdingen
Onze seminarist, Guillaume Woei A Jin, is thans in de finale fase gekomen van zijn priesteropleiding aan het St. John Vianney seminarie te Trinidad. Eerstdaags rond hij deze af en keert dan terug, om te beginnen aan het proces van de wijdingen. Reeds zijn er hiervoor datums gepland en die zijn als volgt: de diakenwijding zal plaatsvinden op zondag 24 juni in de Sint-Alfonsuskerk, en de priesterwijding is gepland voor zondag 11 november in de kathedrale basiliek. Verdere informatie over de wijdingen zal tijdig worden doorgegeven.

Wijzigingen CCK
Het Comité Christelijke Kerken heeft recentelijk enige wijzigingen ondergaan. Het voorzitterschap, dat zoals afgesproken rouleert tussen het Bisdom Paramaribo en de EBGS, is thans weer bij het Bisdom en mgr Choennie is dus voor de komende periode de voorzitter. Hiermee heeft het de hamer overgenomen van de vorige praeses der EBGS, ds. Hesdy Zamuel. Verder is besloten om de huisvesting van het secretariaat in het gebouw aan de Verl. Keizerstraat 92, op te heffen en vanaf nu het secretariaat ook te rouleren tezamen met het voorzitterschap. Dit betekent dat degene die voorzitter is ook het secretariaat bij zich onderbrengt.

Bezoek uit Indonesië
Op zaterdag 25 februari arriveert de aartsbisschop van Palembang, mgr Aloysius Sudarso, in ons land, tezamen met de overste van de zustercongregatie van Fransiskus Charitas, zr Henrika. Vanwege de komst van de zusters Susan, Odilia en Christine (allen van dezelfde congregatie) en pater Mistrianto uit Indonesië, is er een heel goede band ontstaan tussen ons Bisdom en het aartsbisdom Palembang, waar alle vier missionarissen van afkomstig zijn. Aartsbisschop Sudarso vond het daarom goed om een bezoek te brengen aan ons land en Bisdom. Er wordt thans druk gewerkt aan een programma van bezoeken en activiteiten, waarin ook Eucharistievieringen met de aartsbisschop zijn opgenomen, zowel in de kathedraal als te Copieweg.

Conferentie van Caribische theologen
Op dit moment zijn voorbereidingen gaande voor de tweejaarlijkse conferentie van katholieke Caribische theologen, die dit jaar in ons land zal worden gehouden, en wel van 11 tot 15 juni. Het thema van deze conferentie is ‘A Caribbean Response to Laudato Si.’ Voor dit thema is bewust gekozen na de verwoestende effecten van de orkanen vorig jaar op vele eilanden in de regio. De verstoring van het klimaat door onverantwoord handelen van mensen en landen wordt gezien als een van de oorzaken van steeds heviger wordende orkanen, en zoals paus Franciscus het ook heeft verwoord in zijn encycliek zijn het vooral de armen die het meest te lijden hebben van het onverantwoord omgaan met de natuur. Er zullen door sprekers uit diverse landen inleidingen gehouden worden over ecologie en spiritualiteit, theologie en het milieu, klimaatverandering, en de overleving en rechten van inheemse volken. Nadere informatie over deelname zal tijdig bekendgemaakt worden.

OMHOOG Jaargang 62, editie 07, 18 februari 2018Categorieën:BISDOM, geloof en leven

Tags: , , , , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: