Van de Kanselarij

Bisschoppen op bezoek – 
In de week van 11 juni heeft ons bisdom bezoek gehad van Mgr. Emmanuel Lafont, Bisschop van Cayenne. In gesprek met Mgr. Karel Choennie heeft hij toegezegd mee te werken aan het opzetten van een communiteit van de paters van de Heilige Geest (C.S.Sp.) te Albina, die zich zullen inzetten voor het pastoraat aan de Marowijnerivier. Van 14 t/m16 juni jl. heeft Mgr. Karel Choennie bezoek gehad van Mgr. Bernardo Bahlmann van het Bisdom Obidos, Brazilië. In gesprek geeft Mgr. Bernardo aan dat er mogelijkheid bestaat voor de inzet van de zusters van Missionary Sisters of the Immaculate Conception of the Mother of God (SMIC) met zusters uit Azië, in het bijzonder uit Taiwan en China. Bisschop Bahlmann zal ook een gesprek hebben met de overste van de Carmelieten en de aartsbisschop van Belém do Pará.

Brief van Congregatie van de Daughters of Divine Love
Het Bisdom ontving op 30 juni jl. een brief van de Congregatie van de Dochters van de Goddelijke Liefde waarin de Generale Overste de uitnodiging van Mgr. Karel Choennie accepteert om een bezoek te brengen aan ons bisdom met de gedachte hier een communiteit op te zetten. De bisschop wil deze zusters graag inzetten voor de Stichting voor het Kind, die opvang en zorg biedt aan meisjes die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Wij zien uit naar hun komst.

Stichting Kindervriend
Mgr. Karel Choennie heeft het bestuur van de Stichting Kindervriend op 21 juni jl. ontvangen. Het bestuur zoekt naar donaties voor het verzorgen van schoolvoeding voor A. Burgosschool aan de Pengelstraat (t.o. de Bonifaciuskerk).

Diakens en echtgenoten
Op 26 juni jl. heeft Mgr. Karel Choennie de diakens en echtgenoten ontvangen voor het bevorderen van de onderlinge band. Deze bijeenkomst zal om de 2 maanden gebeuren.

Vesperviering Petrus Donders
Op 28 juni jl. werd de vesperviering gehouden ter bevordering van de devotie tot Petrus Donders. Het valt op dat de parochies niet optimaal participeren bij deze gelegenheid.

Ofia Olo
Bij de vormselviering te Ofia Olo op woensdag 27 juni jl. hebben de gemeenteleden de Bisschop verzocht om een eigen kerkgebouw. De nieuwgewijde diaken, Guillaume Woei A Jin, was ook aanwezig bij deze viering, tezamen met de seminaristen uit Trinidad die voor zijn wijding naar Suriname waren afgereisd.

Dienaressen van de Heer
Er zal binnenkort nog een zuster arriveren uit Mexico om de communiteit van de Dienaressen van de Heer te versterken. De zuster heet Maria Anahuac en is afkomstig uit Mexico. Momenteel zijn de zusters en het secretariaat van het Bisdom bezig met haar MKV-aanvraag. Haar komst is gepland voor september.

Bezoek bisschoppen uit Nederland
In november verwelkomen wij de Bisschop van Breda, Mgr. Jan Liesen. Dit is een tegenbezoek. Mgr. Choennie had hem in april van dit jaar bezocht. Tijdens zijn bezoek zal hij een lezingenserie verzorgen over het evangelie van Marcus voor priesters en diakens. In februari 2019 verwachten wij Mgr. J. van den Hende, Bisschop van Rotterdam, die ook een tegenbezoek zal brengen aan ons bisdom.

Afwezigheid bisschop en vicaris-generaal
Het Youth Assembly van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie wordt dit jaar op het eiland Martinique gehouden en wel van 10 tot 23 juli a.s.. Mgr. Karel Choennie zal ook aanwezig zijn bij deze Assemblee en wel vanaf 19 t/m 23 juli. De voorbereidingen daartoe zijn thans in volle gang. Van ons bisdom zullen vier jongeren meedoen, o.l.v. mw. Gerda Misidjang, de manager van het Pastoraal Centrum van ons Bisdom. Van 08 t/m 20 juli zal pater E. Kross uitlandig zijn ter gelegenheid van het 5e Congreso Misionero de las Americas van de Pauselijke Missiewerken te Bolivia.

Bericht van overlijden
Op dinsdag 3 juli ontvingen wij het bericht dat in Nederland plotseling is overleden, de heer Willem de Boer, directeur van Code-X. Hij heeft samen met Albert Arens het bisdom sinds 2005 enorm ondersteund met het opzetten van de Koorschool en thans ook de opzet van de School voor Jong Talent. De heer Arens is hiervoor naar Nederland vertrokken en zal namens het bisdom een condoleancebrief en een grafstuk aanbieden. Wij condoleren de familie en vrienden van Willem.

OMHOOG Jaargang 62, editie 27, 08 juli 2018Categorieën:BISDOM, geloof en leven

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: