Zusters Franciscanessen

Reünie in Tilburg

Door Frater Johannes van Berkel – Op 2 mei 2018 werd ’s middags in de kapittelzaal van het Generalaat van de fraters van Tilburg een reünie gehouden. Ruim 20 voormalige werkers en werksters uit Suriname en enkele begeleiders waren aanwezig… Read More ›

Van de Kanselarij

door Paul Tjon Kiem Sang – Gesprek met Minister Samsoedin Op 08 januari jl. heeft de bisschop een gesprek gehad met minister Samsoedin van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. Het doel van dit gesprek was de grondrechtelijke… Read More ›

In dankbaarheid omzien

Zuster Margriet van der Vliet, algemeen overste Zusters Franciscanessen van Mariadal Roosendaal tijdens het officiële afscheid van de Zusters van Roosendaal en zuster Egno Monk op 21 januari 2018. –  Monseigneur de Bekker (vervanger van Mgr. Choennie), vicaris-generaal Kross, pater… Read More ›

De laatste der Mohikanen

Door Lucien Chin A Foeng –  Afscheid van Suriname Het was precies een jaar later dan gepland: het officiële afscheid van deze eerbiedwaardige congregatie: de Zusters van Roosendaal. Honderdeenenzestig jaar toewijding, geloofsijver en trouw vanaf 1856, nog vóór de afschaffing… Read More ›