Van de Kanselarij

door Paul Tjon Kiem Sang

Gesprek met Minister Samsoedin
Op 08 januari jl. heeft de bisschop een gesprek gehad met minister Samsoedin van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. Het doel van dit gesprek was de grondrechtelijke situatie van het terrein van meer dan 15 ha. in het district Coronie, dat in erfpacht toebehoort aan het Bisdom Paramaribo. In januari 2016 is ten onrechte door de toenmalige minister van RGB, Relyveld, de opdracht gegeven om over te gaan tot verkaveling van dit terrein en er zijn daarna ook beschikking uitgegeven voor deze kavels. Het Bisdom eist dat dit gerectificeerd wordt door het ministerie. De beschikkingen zullen moeten worden ingetrokken of de begunstigden zullen door de Overheid gecompenseerd moeten worden met een kavel elders in Coronie.
Tijdens dit gesprek kwam ook de situatie van het eigendomsterrein van het Bisdom te Columbia (Saramacca) ter sprake. De bewoners aldaar hebben ooit eigendunkelijk een deel van het terrein geoccupeerd, en het Bisdom is daarvoor door de Overheid gecompenseerd geworden. De bewoners zijn echter nadien verder gegaan met occupatie van het terrein van het Bisdom en van de Overheid wordt nu gevraagd om in te grijpen. Het zal heel moeilijk zijn om voortgaande occupatie te stuiten en derhalve heeft het Bisdom voorgesteld dat de Overheid de rest van het terrein koopt van het Bisdom en inzet als locatie voor volkshuisvesting. De Overheid beschikt echter niet over de middelen om over te gaan tot koop en stelt voor tot ruil. De onderhandelingen met het ministerie duren voort.

Medische Zending
Op 12 januari 2018 heeft de bisschop een gesprek gehad met de directie van de Medische Zending, welke ontstaan is uit drie kerkelijke zendingsorganisaties, namelijk de Stichting Medische Zending der Evangelische Broedergemeente Suriname (Medizebs), de Pater Ahlbrinck Stichting (PAS) en de Stichting Medische Zending voor Suriname (MZS). De Medische Zending was tot voor kort de enige organisatie die basisgezondheidszorg bood in het binnenland van Suriname. Vanwege recente ontwikkelingen in de gezondheidszorg, teweeggebracht door het ministerie van Volksgezondheid, ervaart de Medische Zending thans obstakels in de uitvoering van haar werkzaamheden. De indruk ontstaat dat er vanuit de Overheid een beleid wordt gevoerd om de Medische Zending ‘weg te werken’ uit de gezondheidszorg. Hierover heeft de bisschop, samen met een delegatie van de Medische Zending een gesprek gehad met de voorzitter van De Nationale Assemblee, mw. Jennifer Simons, om haar deze situatie voor te leggen. Met haar zijn afspraken gemaakt voor onderzoek hiernaar en maatregelen om te komen tot een oplossing.

REPAM-conferentie te Peru
Van 16 t/m 21 januari jl. was mgr. Karel Choennie in Peru voor een REPAM-conferentie, in de stad Puerto Maldonado. Gedurende zes dagen hebben de bisschoppen hard gewerkt en plannen gemaakt voor de Synode van de Amazone, die volgend jaar wordt gehouden te Rome.

Afscheid van zuster Egno
Van 14 januari t/m 10 februari  waren zuster Margriet der Vliet en mw. Agnes samen met zuster Egno op bezoek bij ons Bisdom. Op 21 januari jl. is er een speciale hoogmis ter afscheid van de Zusters van Roosendaal en zuster Egno in de Kathedrale Basiliek gevierd. Zuster Egno heeft meer dan 35 jaren lang gewerkt in ons Bisdom. Ze was vooral bezig met evangelisatie in de dorpen van het binnenland. Tijdens het bezoek heeft de bisschop ook een gesprek gehad met de overste over de formele beëindiging van de werkrelatie tussen het Bisdom Paramaribo en de Zusters Franciscanessen Penitenten Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria te Roosendaal. Overwogen wordt om het klooster aan de Calcuttastraat, dat nog in eigendomsbezit is van de Zusters van Roosendaal, te verkopen aan de Zusters Fransiskus Charitas uit Indonesië. Zuster Margriet heeft toegezegd dat haar congregatie de vorming van jongeren zoveel als mogelijk zal blijven ondersteunen.

Eerstesteenlegging nieuwe Thaddeuskerk
De dag van 25 januari was een feestelijke dag voor de kerkgemeenschap te Groningen. In een goede sfeer hebben de parochianen van de St.-Thaddeusparochie, tezamen met mgr. Karel Choennie en mgr. Wim de Bekker, vertegenwoordigers van BOB en van andere parochies, de eerste steenlegging verricht voor het bouwen van de nieuwe kerk. Een behoorlijk deel van de benodigde financiën is binnen gehaald met ondersteuning van buitenlandse fondsen. Nu moet de lokale gemeenschap aan de slag en middels de aankomende vastenactie zal eenieder in de gelegenheid worden gesteld een bijdrage te leveren aan de bouw van deze kerk.

OMHOOG Jaargang 62, editie 05, 04 februari 2018Categorieën:BISDOM

Tags: , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: