mgr. Wim de Bekker

Mgr. De Bekker 80 jaar

Vorige week zaterdag, 27 april, vierde onze emeritus bisschop, Mgr. Wim de Bekker zijn 80ste verjaardag. Dit deed hij in de kapel van het Sint Vincentius Ziekenhuis, aangezien hij voor medische behandeling er ligt en nog enige tijd zal moeten… Read More ›

Van de bisschop

Mgr. de Bekker Onze emeritus bisschop, Mgr. Wim de Bekker, ligt nog in het St. Vincentius Ziekenhuis, herstellende van een aandoening aan zijn benen. Hij viert op zaterdag 27 april zijn 80e verjaardag. Er zal daarvoor een speciale dankdienst worden… Read More ›

Van de bisschop

Benoeming pater Ricardo Op 28 februari werd pater Ricardo benoemd tot pastoor van Maria Koningin van de Wereld (Latour) en van St. Franciscus van Assisi (Livorno). De formele inbezitstelling van zijn pastoorsambt is verricht op zondag 10 maart jl. in… Read More ›

Van de Kanselarij

door Paul Tjon Kiem Sang – Gesprek met Minister Samsoedin Op 08 januari jl. heeft de bisschop een gesprek gehad met minister Samsoedin van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. Het doel van dit gesprek was de grondrechtelijke… Read More ›