24 uur voor de Heer: nederigheid, niet hoogmoed is de attitude

Melvin Mackintosh –

Gebed en aanbidding
Vijf, soms tien en bij pieken 25-30 personen waren aanwezig op hetzelfde moment in de gebedswake 24 uur voor de Heer, die gehouden is in de kathedrale basiliek het vorig weekend. Van het middaguur op vrijdag 20 maart tot het middaguur van de volgende dag was er gelegenheid om de kathedrale basiliek binnen te lopen voor gebed, samenzang of een stille eucharistische aanbidding. Vanwege de maatregelen van het bisdom en de Surinaamse overheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moest men zich vooraf opgeven voordat men toegelaten werd in de kerk. Er was een flacon met een middel om de handen te ontsmetten en er werd verzocht om de 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Het deed niets af aan het geheel. Sereen, haast ongemerkt wisselden de bezoekers zich af. Enkele personen zijn niet weggeweest en hebben de 24 uren doorgebracht in gebed, meegezongen, soms ingedommeld om daarna de aanbidding voort te zetten of om de benen te strekken en een sanitaire pauze te houden.
De hoogste piek van aanwezigen was waarschijnlijk tijdens de afsluitingsmis op zaterdag 21 maart om 12.00 uur. Mgr. Karel Choennie was de celebrant. Net als Mgr. Wilhelmus de Bekker in de openingsmis een etmaal ervoor sprak de bisschop over het coronavirus en de pandemie. De evangelielezing was Lucas 18,9-14. Mgr. Choennie begon zijn preek met de opmerking dat het een grote toeval was dat de lezingen van die dag gingen over gebed. Het evangelie vertelt over de farizeeër en de tollenaar die samen de tempel ingaan om er te bidden. De tollenaar gaat gerechtvaardigd naar huis, omdat hij zich diep bewust is van zijn zondigheid, van zijn fouten en tekortkomingen. En de farizeeër, met al zijn gebeden, al zijn offers, zijn vasten tweemaal per week en het geven van tienden, die gaat niet gerechtvaardigd naar huis.

(Foto’s: Gerda Misidjang)

Coronavirus en maatregelen
“Het coronavirus heeft ons hopelijk nederigheid bijgebracht; dat wij diep beseffen dat wij allemaal kwetsbare mensen zijn. En dat de oplossing erin gelegen zal zijn wanneer wij samenwerken, niet alleen op nationale maar ook op internationale vlak, wanneer wij de pandemie op een mondiaal niveau samen zullen aanpakken. Dan zullen wij succes hebben,” zei de bisschop.
Hij gaf aan dat paus Franciscus vanaf de publicatie van zijn encycliek Laudato Si’ duidelijk heeft proberen te maken dat alles met alles verbonden is. Maar het drong niet door tot de mensheid: die had meer de zelfverzekerdheid van de farizeeër die met opgeheven hoofd daar staat en die bidt tot zichzelf. “Ik weet niet of het u is opgevallen: de farizeeër bidt tot zichzelf, niet tot God. Zijn woorden, zijn gebed was praten met zichzelf: ik dank u dat ik niet ben zoals de rest van de mensen, rovers, onrechtvaardigen… Het is een houding van hoogmoed. En dat is kenmerkend voor onze hedendaagse cultuur.”
Het was aan het begin van de week even de vraag of de gebedswake door zou gaan. Het was slechts een dag of twee sinds de ontdekking van het coronavirus in Suriname en de afkondiging van maatregelen van de Surinaamse overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook Mgr. Choennie, bisschop van Paramaribo, had de eerste mededeling doen uitgaan vanwege het coronavirus. Er werd besloten om de gebedswake voortgang te doen vinden en zo de geloofsgemeenschap tot steun te zijn in deze periode van onzekerheid en angst. Als gevolg van de maatregelen waren er duidelijke instructies: men moest zich vooraf registreren voor deelname en aanwezigheid in de kerk, men moest de anderhalve meter afstand in acht nemen en er was een flacon met ontsmettingsmiddel op de plek waar normaliter het vat wijwater stond bij het binnentreden van de kathedrale basiliek. Er werden ook geen handen geschud of brasa’s gegeven.

(Foto’s: Gerda Misidjang)

Programma
Voorts hadden alle deelnemers die het programma moesten uitvoeren, op een tweetal na, zich bereid verklaard om door te gaan. Het programma hoefde dus niet gewijzigd te worden, hoogstens rekening houden met de afgekondigde maatregelen. Ook dit jaar was er een verscheidenheid aan groepen die hebben deelgenomen: van religieuze organisaties, congregaties zoals die van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matara, ook wel de Blauwe zusters genoemd, tot en met werkgroepen en pastorale organisaties zoals het ziekenhuispastoraat en stichting devotie Petrus Donders. De basisgemeenten Sunny Point en Hanna’s Lust, de parochie OLV van Nazareth met haar Braziliaanse geloofgemeenschap, maar ook de Haïtiaanse en de katholieke inheemse gemeenschap hebben elk een half uur van het programma voor hun rekening genomen.
Het programma werd vlot afgewerkt. Zuster Gerda Misidjang, manager van het Pastoraal Centrum en organisator van deze gebedswake had daar goed zicht op en moest een paar keer zelf voorgaan. Met de genade Gods, was haar reactie. Zij is een van de personen die de 24 uren vol gemaakt heeft. Links in een hoekje in het voorportaal had ze het tafeltje geplaatst waar men het gebedenboekje kon kopen, terwijl ze zelf op een van de achterste kerkbanken het geheel overzag. Links voor in de basiliek, dichtbij de tombe van Zalige Petrus Donders, waren de mannen van de dienst Media & Communicatie opgesteld met monitor en server om de livestream op Facebook en YouTube te verzorgen.

(Foto’s: Gerda Misidjang)

Alles is verbonden met elkaar
Mgr. Choennie hield de aanwezigen voor dat mensen de habitat van dieren vernietigen en dat zij geen grenzen weten te eerbiedigen. “Doordat mensen geen grenzen weten te eerbiedigen van wat zij kunnen en mogen, wanneer zij bij zichzelf bidden en zichzelf god wanen en de economie en het geld tot een god maken, dan brengen wij over onszelf een dergelijke crisis, een wereldwijde crisis.” Mgr. Choennie sprak ook over de term social distancing. Het is geen tijd voor social distancing, vond hij, “wel fysieke afstand houden, we moeten minstens 1,5 meter afstand bewaren bij sociale bijeenkomsten en ook in de kerk. Maar het is geen tijd voor social distancing. We moeten juist sociaal dichter bij elkaar komen, we mogen niemand vergeten.” De bisschop brak een lans voor schoonmaaksters en verpleegkundigen. “We mogen mensen die we vroeger niet belangrijk achtten zoals schoonmaaksters, niet behandelen alsof zij niets waardig zijn. We moeten bepaalde beroepen zoals de verpleging die ondergewaardeerd zijn, beter gaan waarderen als wij tot het besef komen dat niet de economie, maar onze gezondheid veel belangrijker is.”
Mgr. Karel Choennie benadrukte dat alles met alles verbonden is en dat ons gebed gevolgd moet worden door daden, daden van liefde. En dat het onze taak is om te zorgen voor een rechtvaardige wereld. “Laat ons gebed dan tot God opstijgen, en vooral tot onszelf doordringen dat wij in een wereld leven waar alles met alles verbonden is, en waar iedereen met iedereen verbonden is. Zoals Paulus het zegt: we zijn één lichaam, als een deel eer krijgt, krijgen alle delen eer. Als een deel lijdt, lijden alle delen van het lichaam. Moge ons gebed van de afgelopen 24 uren ons versterken in de overtuiging dat nederigheid en niet hoogmoed de attitude is om onze wereld te veranderen.”

OMHOOG Jaargang 64, editie 12, 29 maart 2020Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: