geloof en leven

De nachtwake

Door Duncan Pinas – Avond van barmhartigheid Als jonge kerkganger kan ik mij nog herinneren dat bij iedere mededeling aan het eind van de Heilige Mis over een nachtwake ik mijn mond optrok en een lakse houding aannam. Echter, dit… Read More ›

Dedetori

Door Betty Sabajo-Cederboom – Troost en advies ‘I tyar a san kon,’ zei de lijkbewasser tegen een vriend. Vriend: ‘Soort sani?’ Lijkbewasser: ‘A ondrobruku.’ Vriend: ‘Ondrobruku? Fu san?’ Lijkbewasser: ‘Fu pley nanga a sani fu yu vrouw. En dan gaat… Read More ›

Ode aan onze guru

Door Dyani Mitro – Elk kind welkom Gij, eenvoudige man die geen onderscheid maakte tussen rijk en arm. Onze guru, leermeester, begeleider die altijd alles over had voor kinderen en tieners. Hierdoor heeft u een misdienarenkorps kunnen vormen dat uniek… Read More ›

Van de Kanselarij

Vormsel te Malta Op donderdag 26 april werd de jaarlijkse plenaire vergadering van de AEC-bisschoppen afgesloten in Rome, en daarmee kwam dan een eind aan het verblijf in Rome. De volgende ochtend vertrok Mgr. Choennie dan ook vanuit Rome naar… Read More ›

Geroepen zijn

Door P. Tjon Kiem Sang – Een persoonlijke reflectie van de eigen roeping en vijf mogelijke valkuilen bij de vervulling van die roeping 1. Te ver zoeken Wij zoeken onze roeping – waartoe God ons roept – vaak veel te… Read More ›

Roeping is vandaag

Door Jenny Sopawiro – De Commissie Roepingen en Jeugd organiseerde een roepingendag op zaterdag 21 april 2018 in Asewa Otono. Het was een dag van luisteren, onderscheiden en beleven. Drie acties die volgens paus Fransiscus centraal staan bij roeping. Dit… Read More ›