Een roeping tot religieuze: Maria en Martha tegelijk

M. Boomiki fu Karmel Djoe SSVM

Een van de aspecten die mij het meest heeft aangetrokken tot dit instituut is de goede balans tussen een diep contemplatief leven en het enthousiaste actieve apostolaat. Bij het verhaal van Maria en Martha in het evangelie volgens Lukas wordt er vaak gezegd dat Martha eigenlijk verkeerd bezig was. Maar Jezus heeft alleen gezegd dat Maria het beste heeft gekozen. Met andere woorden, wat Martha deed was niet verkeerd, het is alleen niet het belangrijkste. Er moeten dus prioriteiten gesteld worden en Maria heeft de beste keuze gemaakt.

Geestelijk moederschap
Het actieve apostolaat moet een vrucht zijn van ons spirituele leven (het beste deel), anders heeft het geen enkele waarde. Het is alleen door een diepe meditatie dat wij de inspiratie en de kracht krijgen om in dienst te staan van God. En dat uit zich in onze dienstbaarheid aan de Kerk, aan onze medemens, aan de meisjes hier op het Maria Internaat.
Wanneer de meisjes ‘s morgens naar school gaan, gebruiken wij deze tijd voor gebed, studie en werk. Nu de meisjes vanwege de COVID-19-situatie helemaal niet of weinig op het internaat zijn, hoor je wel vaak van mensen: jullie zijn eindelijk vrij!”
Ten eerste zijn de meisjes op het internaat geen probleem voor de zusters of gewoon iets om ze bezig te houden. Dat is juist het verschil van een religieuze roeping en een gewone baan. De meisjes zijn nu deel van onze roeping, dus wanneer ze niet op het internaat zijn voelen wij ons niet ‘vrij’. Want ze zijn dan ver van ons en we weten soms niet eens hoe ze het maken.
Men zegt soms wel dat geestelijke moederschap toch even diep zit als biologische moederschap, want onze band met de meisjes van het internaat gaat veel verder dan hun fysieke aanwezigheid.

Evangelisatie van de cultuur
Alhoewel we deze tijd het meest gebruiken voor geestelijke diepgang en studie, maken we ook gebruik van de gelegenheid om veel dingen uit te proberen die we later ook graag met de meisjes willen uitvoeren. Het is met deze bedoeling dat we vooral zijn begonnen met het maken van verschillende dingen die tot fundraising zouden kunnen dienen voor zowel het klooster als het internaat.
We zijn daarnaast ook door de bisschop benaderd om oude beelden te helpen opknappen en koper te poetsen. Dit alles geeft ons ook de kans om de verschillende dingen die we tijdens onze vormingsjaren hebben geleerd weer naar boven te halen.
Als charisma heeft onze religieuze familie de evangelisatie van de cultuur. Die zit zo diepgeworteld in ons dagelijkse leven dat al onze activiteiten daarop gericht zijn. Door het opknappen van beelden en de namen erop te plaatsen, kunnen de gelovigen kennismaken met de verschillende heiligen en hun deugden. Ook het maken van rozenkransen met tasjes, linnen voor de Heilige Mis en houtwerkjes voor het huis hebben allemaal een evangeliserend karakter.

Zo worden onze dagen ook in deze COVID-19-tijd toegewijd aan God en Zijn Kerk. Als men zegt dat de religieuzen geconsacreerd zijn, betekent dit niets anders dan dat we ons leven, onze tijd, onze activiteiten altijd richten tot eer en glorie van God en de redding van onze zielen en die van onze naasten.
Wij hopen in deze tijd dan ook een getuigenis te zijn van de vrijheid van de kinderen Gods, die niet door lockdowndagen verbitterd raken en niets doen, maar in alle omstandigheden hun hart richten naar de Vader, bij Hem hun inspiratie putten en het beste maken van deze uitdagende tijd.


Hier wat indrukken van het werk van de zusters Dienaressen van de Heer en van de maagd van Matara (SSVM). De laatste vier foto’s zijn van hun handenarbeid, U kunt ze kopen. Voor bestellingen en aanschaf kunt u bellen/appen naar 7115331.
Wilt u het Maria-internaat steunen? Dat kan. Bij voorbaat dank.
Stichting JOS/Maria-internaat – SRD 33.44.568 De Surinaamsche Bank N.V.

OMHOOG Jaargang 65, editie 28, 11 juli 2021Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: