Zuster Egno

In Memoriam

Het is onze droeve plicht bekend te maken dat hedenmorgen, zaterdag 13 april 2019, zuster Egno Monk teruggeroepen is tot haar en onze Schepper. De algemene overste van de zusters van Roosendaal, zuster Margriet van der Vliet laat weten dat… Read More ›

Van de bisschop

Gezondheid zr Egno Van de algemene overste van de zusters van Roosendaal, zuster Margriet van der Vliet, ontvingen wij het bericht dat het niet goed gaat met zuster Egno. Zij heeft alle behandelingen gestopt en wordt nu palliatief verzorgd. Laat… Read More ›

Van de Kanselarij

door Paul Tjon Kiem Sang – Gesprek met Minister Samsoedin Op 08 januari jl. heeft de bisschop een gesprek gehad met minister Samsoedin van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. Het doel van dit gesprek was de grondrechtelijke… Read More ›

In dankbaarheid omzien

Zuster Margriet van der Vliet, algemeen overste Zusters Franciscanessen van Mariadal Roosendaal tijdens het officiële afscheid van de Zusters van Roosendaal en zuster Egno Monk op 21 januari 2018. –  Monseigneur de Bekker (vervanger van Mgr. Choennie), vicaris-generaal Kross, pater… Read More ›

De laatste der Mohikanen

Door Lucien Chin A Foeng –  Afscheid van Suriname Het was precies een jaar later dan gepland: het officiële afscheid van deze eerbiedwaardige congregatie: de Zusters van Roosendaal. Honderdeenenzestig jaar toewijding, geloofsijver en trouw vanaf 1856, nog vóór de afschaffing… Read More ›