Synode van de Amazone

64e Jaarvergadering AEC succesvol

Melvin Mackintosh – OnlineIn een persbericht van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie (AEC) laten de rooms-katholieke bisschoppen in de Caribische regio weten dat zij een succesvolle jaarvergadering achter de rug hebben. Geconfronteerd met de COVID-19-pandemie, hebben de bisschoppen de communicatiestrategie toegepast van… Read More ›

Van de kanselarij

Nieuwe pastoor OLV van Nazareth Op donderdag 23 mei, de herdenkingsdag van de zaligverklaring van Petrus Donders 37 jaar geleden, zal Mgr. Choennie de nieuwe pastoor voor de parochie OLV van Nazareth in het bezit stellen van zijn ambt. Pater… Read More ›

Van de kanselarij

Onze bisschop, Mgr. Karel Choennie, zal van 4 t/m 19 mei uitlandig zijn. Hij gaat eerst naar Cayenne, waar dit jaar de jaarlijkse plenaire vergadering van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie (AEC) wordt gehouden van 4 tot 11 mei. De bisschoppen van… Read More ›

Van de bisschop

Mgr. de Bekker Onze emeritus bisschop, Mgr. Wim de Bekker, ligt nog in het St. Vincentius Ziekenhuis, herstellende van een aandoening aan zijn benen. Hij viert op zaterdag 27 april zijn 80e verjaardag. Er zal daarvoor een speciale dankdienst worden… Read More ›