Van de kanselarij

Nieuwe pastoor OLV van Nazareth
Op donderdag 23 mei, de herdenkingsdag van de zaligverklaring van Petrus Donders 37 jaar geleden, zal Mgr. Choennie de nieuwe pastoor voor de parochie OLV van Nazareth in het bezit stellen van zijn ambt. Pater Joseph Patrick Dorcey, C.Ss.R., die op 19 februari van dit jaar in ons land arriveerde, wordt de nieuwe pastoor van de parochiegemeenschap van OLV van Nazareth. Pater Dorcey is oorsponkelijk afkomstig uit de VS, waar hij lid was van de Amerikaanse provincie der Redemptoristen. Hij heeft jarenlang in Brazilië gewerkt en is vandaar uit naar ons land gekomen, om de communiteit van Redemptoristen in Suriname te versterken. We heten pater Dorcey van harte welkom en vragen God hem te zegenen en leiden in zijn pastoraat.

Diploma-uitreiking
Op vrijdag 21 juni a.s. zullen de studenten van de Opleiding Kader Bisdom Paramaribo (periode 2014-2017) hun studie formeel afronden en hun diploma of certificaat in ontvangst nemen. Deze plechtigheid vindt plaats in de kapel van het Bisschopshuis, voorafgegaan door een eucharistieviering. Dit is dan de derde groep van opgeleid kader die de opleiding aflevert aan het bisdom. De vierde groep is reeds in een vergevorderde fase van de opleiding, en als alles meezit kan die groep misschien volgend jaar reeds afstuderen. Wij feliciteren degenen die nu afstuderen en vertrouwen op hun toegewijde en deskundige inzet voor de kerk met het behalen van het diploma.

Afwezigheid bisschop
Zoals eerder bericht was de bisschop was van 4 t/m 11 mei in Cayenne voor het bijwonen van de jaarvergadering van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie. Meteen daarna is hij vertrokken naar Rome voor de tweede vergadering van de pre-synodale raad. Deze raad ondersteunt het secretariaat van de Bisschoppensynode in de voorbereiding van de Synode van de Amazone in oktober 2019. Hoofdpunt van de agenda is het behandelen van het Instrumentum Laboris, oftewel het werkdocument van de synode in oktober. Dit werkdocument is samengesteld op basis van de rapporten die door de negen Amazonelanden zijn uitgebracht n.a.v. vragen die hen waren gesteld over de toestand van het regenwoud en de biodiversiteit, de volken die er leven, en vooral de betrokkenheid van de kerk daarbij. Mgr. Choennie keert maandag 20 mei terug.

Afwezigheid vicaris-generaal
Gelijk na de terugkeer van de bisschop vertrekt de vicaris-generaal naar Rome voor het bijwonen van de jaarlijkse vergadering van de Pauselijke Missiewerken in Rome. Zoals eerder was bekend gemaakt, is pater Esteban Kross de national director van de PMW voor de AEC. Op de a.s. bijeenkomst in Rome komen alle national directors van heel de wereld samen, worden alle subsidie-aanvragen die zijn ingediend bestudeerd, en wordt besloten hoe de opbrengsten van de PMW-collecten redelijk verdeeld zullen worden over al de aanvragen. Het is geen geheim dat het totaal van alle aanvragen die binnen komen vele malen hoger zijn dat het opbrengsttotaal van de PMW-collecten. Om zoveel mogelijk aanvragers tegemoet te komen kan men daarom nooit het volledig aangevraagde bedrag toekennen, maar slechts een deel daarvan. De opbrengsten van de PMW-collecten vertonen al jaren een dalende trend. Pater Kross zal afwezig zijn van dinsdag 21 mei t/m vrijdag 07 juni.

Vormsel
Het vormselseizoen breekt weer aan. Hier een overzicht van de parochies waar het H. Vormsel in de komende weken wordt toegediend:
zaterdag 25 mei: Redi Doti;
zondag 26 mei: Maria Koningin;
vrijdag 31 mei: kathedraal (volwassenen);
zaterdag 1 juni: Nickerie;
zondag 2 juni: Wageningen.

OMHOOG Jaargang 63, editie 18, 19 mei 2019Categorieën:BISDOM

Tags: , , , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: