64e Jaarvergadering AEC succesvol

Melvin Mackintosh –

Online
In een persbericht van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie (AEC) laten de rooms-katholieke bisschoppen in de Caribische regio weten dat zij een succesvolle jaarvergadering achter de rug hebben. Geconfronteerd met de COVID-19-pandemie, hebben de bisschoppen de communicatiestrategie toegepast van hun eigen pastorale brief ‘Nieuwe wegen van Kerk-zijn in een digitale omgeving’. De 64e jaarlijkse plenaire vergadering die in eerste instantie gehouden zou worden in het bisdom van St.-John’s Basseterre, Antigua werd in plaats daarvan gehouden via het online-communicatieplatform Zoom. Dat gebeurde van zondag 26 april tot vrijdag 1 mei jl. Het was een uitdaging omdat er in de regio vier tijdszones gelden. Ook Mgr. Karel Choennie nam vanuit Paramaribo deel aan deze vergadering.

Innerlijke kracht
De online-bijeenkomst begon met een retraite en een studiedag, gefaciliteerd door pater Laurence Freeman OSB, directeur van de World Community of Christian Medidation, vanuit zijn Benedictijner klooster in Bonneveaux, Frankrijk. Hij sprak over het thema voed mijn schapen en zorg voor jezelf (Joh. 21,15). Hij benadrukte dat “de kerk de school is van gebed” en spoorde de bisschoppen aan om intensief na te denken over de diepte en de bron van het gebed – contemplatief gebed – en de gemeenschap daarin voor te gaan. De bisschoppen kregen temidden van de turbulentie van de crisis rondom de pandemie een intensere waardering voor contemplatief gebed als een innerlijke kracht die stabiliteit brengt in hun evangelisatie, staat in het persbericht.

Prioriteiten
De bisschoppen hadden ook een dag van theologische en pastorale overdenkingen op de gevolgen van de pandemie voor zichzelf en de Kerk. Uit eigen en persoonlijke getuigenissen van personen uit de geloofsgemeenschap identificeerden de bisschoppen vier pastorale prioriteiten om het werk van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie en de Kerk in het post-COVID-tijdperk te begeleiden.
Deze prioriteiten zijn:

  1. evangelisatie in huiselijke kring;
  2. pastorale zorg voor de werklozen, vooral degenen die werkloos zijn geworden door COVID-19;
  3. pastorale zorg voor en evangelisatie van jongeren en jong volwassenen;
  4. vorming over de zorg voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis.

Synode
De bisschoppen hebben een belangrijk initiatief genomen door het plannen van een synode voor de gehele AEC-regio om de missie van de Kerk in de regio voor de komende jaren te sturen. Bisschop Clyde Harvey werd aangewezen om leiding te geven aan een regionaal team om het proces naar deze synode in kaart te brengen en te implementeren. Het is de hoop dat deze synode een intensere regionale identiteit onder het hele volk van God in de regio zal koesteren.

Vier bisschoppen n.l. Francis Alleyne (Guyana), Karel Choennie (Suriname), Emmanuel Lafont (Frans- Guyana) en Gabriel Malzaire (voorzitter AEC) deden uitgebreid verslag van de synode van de Amazone. Deze vier bisschoppen hadden de één maandlange synode in oktober 2019 bijgewoond. In het rapport roepen de bisschoppen de regionale Kerk op tot verhoging van het besef van de verbondenheid tussen de natuurlijke ecologie, respect voor de natuur en de menselijke ecologie. Deze verbondenheid is bijzonder reëel vanwege de nabijheid van onze regio met de Amazone. Andere zorgpunten die in het rapport genoemd worden en aandacht eisen zijn de rechten van de armen en de inheemse volken en het beschermen van de waardigheid van kwetsbaren en het behouden van hun unieke, rijke cultuur.

Boodschap van hoop
Er kwamen ook andere zaken aan de orde tijdens de online-bijeenkomst van de bisschoppen waaronder de toewijding van alle bisdommen in de AEC-regio aan onze heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk en hulp van de zieken op 10 mei 2020, Moederdag. Ook werd er een update gegeven over de impasse na de verkiezingen in Guyana en de daaropvolgende politieke stabiliteit in het land.

Voorts werden bisschop Gabriel Malzaire, aartsbisschop Jason Gordon en bisschop Gerard County herkozen als respectievelijk president, vicepresident en penningmeester van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie. Pater Donald Chambers werd in zijn functie als algemeen secretaris van de AEC bevestigd voor een zittingstermijn van drie jaren.

De volgende regionale evenementen werden uitgesteld naar 2021: de conferentie over gezinsleven, de Sociëteit van Canoniek Recht, de Caribische associatie voor diocesane medewerkers financiën en het internationaal eucharistisch congres. De AEC Youth Assembly wordt verschoven naar 2022.
Voortvloeiend uit de vruchtbare bijeenkomst van de bisschoppen, zal een boodschap van hoop worden overgebracht aan de gemeenschap van de Caribbean, in het bijzonder voor de uitdagingen waarmee de Kerk in de huidige pandemie geconfronteerd wordt.

OMHOOG Jaargang 64, editie 18, 10 mei 2020Categorieën:persbericht, verslag

Tags: , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: