Viering meimaand in cluster Paramaribo-Noord

Wielfred Tjin A Tam –

Cluster Paramaribo-Noord, vaak Parochie Noord genoemd, bestaat uit de Heilige Driekoningenkerk, de Sint-Augustinuskerk en de Sint-Jozefkerk. Wij houden mooie herinneringen – en één minder prettige – over van de viering van de Mariamaand 2019 op Noord en willen die graag met u delen. Wij danken alle medewerkers, misdienaars, parochianen, priesters en overige personen van harte voor hun ondersteuning en medewerking bij alle gehouden activiteiten gedurende deze Mariamaand.

Mariamaand
Daags vóór de aanvang van de Mariamaand heeft de werkgroep bloemschikken het Mariahoekje in de Heilige Driekoningenkerk heringericht en gezorgd voor een passende en prachtige aankleding. Het Mariahoekje is vooraan rechts in de kerk aan de straatzijde. Daar hebben onze Mariavereerders volop de gelegenheid een kaarsje te branden en al biddend een tijdje door te brengen.
Op woensdag 1 mei – Dag van de arbeid, dag van Sint-Jozef, de arbeider – hadden wij een heel ontspannen en leuk uitstapje voor onze misdienaars als dank voor hun spontane inzet en ondersteuning bij de vele diensten in onze parochie. Rond 50 misdienaars van de drie kerken hebben zich samen met pater Kumar en een tiental medewerkers flink vermaakt op het ressort Kaboera in Powakka.
De reguliere maandelijkse diensten zoals de doopviering, de rouwdienst, het kwartiertje voor God en de tweewekelijkse kindernevendiensten hadden hun normale voortgang. Tot 31 mei hebben wij steeds een half uur vóór aanvang van elke dienst/viering de rozenkrans van de blijde, de droevige of de glorievolle geheimen gebeden. Zo bereidden wij ons op een rustige wijze voor op wat daarna volgde. Bij de vieringen op Moederdag (12 mei) ontvingen de aanwezige moeders een passende boekenlegger voorzien van een mooie tekst.
Ruim 50 communicantjes hebben in deze Mariamaand hun eerste heilige communie ontvangen. Het zijn ook mooie vieringen geweest met muzikale ondersteuning van het Salvatorkoor en begeleid door zuster Christine op het orgel.

Prettig en minder prettig
Op de avond van 23 mei vond tijdens een plechtige en prachtige eucharistievering in de kerk van Onze-Lieve-Vrouwe van Nazareth de installatie van pater Patricio plaats als nieuwe pastoor van deze parochie. In dezelfde viering is ook de 37e jaardag van de zaligverklaring van Petrus Donders herdacht. Mgr. Karel Choennie ging voor. Op zaterdag 25 mei heeft een aantal parochianen van Noord deelgenomen aan de bedevaart naar Batavia, die mede in het teken stond van de jaardag van de zaligverklaring van Petrus Donders.
Van een sociaal-culturele vereniging hebben wij zeventien pakketten en geldbedragen ontvangen en deze bezorgd bij behoeftige families. Mede namens de families danken wij de vereniging van harte voor de royale ondersteuning.
Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, hebben wij minder prettige zaken ervaren: de poging tot brandstichting van en poging tot inbraak in de Sint-Petrusschool en de (negende) inbraak in de kerk van Onze-Lieve-Vrouwe van Nazareth. Beide gebouwen staan naast elkaar aan de Jozef Israëlstraat. Voorwaar geen mooie herinnering!

Mariaprocessie
Einde Mariamaand op vrijdag 31 mei, laatste dag van de Mariamaand, tevens de eerste dag van de pinksternoveen: klokslag 18.00 u. met ruim 200 aanwezigen begon pater Jan op deze heel mooie middag de plechtige eucharistieviering bij de Mariagrot buiten op het kerkplein. Als openingslied werd gezongen ‘’t Getal van hen die lijden’. Na de zegening met wijwater kwam de processie in beweging, voorafgegaan door een tiental misdienaars. Eén liep zwaaiend met het wierookvat, een ander droeg het scheepje. Nog een andere misdienaar droeg het processiekruis, geflankeerd door twee flambouwen. Vier dragers – vanuit de catechese voor volwassenen – droegen het versierde Mariabeeld op een draagbaar op hun schouders. Dan volgden de catecheten, die de droeve geheimen van de rozenkrans om beurten voorbaden. Na elk geheim werd ook het desbetreffende couplet met het Ave Maria gezongen. Door de opgestelde geluidsversterking waren de gebeden duidelijk verstaanbaar. Gelopen werd op het voorplein van de Sint-Margarethaschool, terug langs de kerk naar de zuidelijke rijstrook op het kerkplein, richting Prins Hendrikstraat, via het trottoir terug op de noordelijke rijstrook richting de ingangen van de kerk. De laatste drie weesgegroetjes van het vijfde geheim werden in de kerk gebeden, terwijl het Mariabeeld op de daarvoor bestemde verhoging op het priesterkoor werd geplaatst. Het beeld was duidelijk zichtbaar voor de aanwezigen. De viering werd voortgezet met de schriftlezing, de tussenpsalm en het evangelie en de overige onderdelen behorende bij een plechtige H. Mis. Na de viering werd spontaan door enkele kerkgangers het ‘Maria bun Mama’ gezongen bij het Mariabeeld. Dit is een prachtige en een gedenkwaardige afsluiting geweest van de Mariamaand op Noord. Misschien wel de geboorte van een nieuwe traditie!

Voorbeden
We voegen nog de voorbeden van die avond toe, geïnspireerd door de actualiteit:
Bidden we voor ons land Suriname,
dat de leiders en toekomstige leiders
zich mogen inzetten voor land en volk,
voor een rechtvaardige samenleving
van wederzijds vertrouwen en solidariteit.

Bidden wij om roepingen in ons bisdom
tot het religieus leven en het priesterschap.
Dat jonge mensen zich geroepen mogen voelen
om Jezus radicaal te volgen in dienstbaarheid
en Gods volk willen voorgaan
in de viering van de sacramenten.

Voor onze catechesekinderen,
tieners en volwassenen.
Dat de ontvangen sacramenten
hen mogen inspireren
tot actieve deelname aan de vieringen
en het gemeenschapsleven.

Bidden wij voor onszelf en al onze dierbaren,
waar ze zich ook mogen bevinden,
om kracht en gezondheid;
dat wij nooit mogen ophouden om elkaar lief te hebben
en dat wij mensen mogen zijn waarop men kan rekenen.
Om kracht en moed voor allen die verdrietig zijn,
voor weeskinderen, kinderen en mensen met een beperking;
dat anderen hen mogen omringen met liefde en zorg
en ze zo Gods heil mogen ervaren.

OMHOOG Jaargang 63, editie 22, 16 juni 2019Categorieën:geloof en leven, verslag

Tags: , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: