BISDOM

Vastenbrief 2021

De as van Aswoensdag Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd; een tijd van berouw, boete, bekering en verzoening. In deze brief gaan we op zoek naar de Bijbelse bronnen van de as van Aswoensdag en verduidelijken waarom wij als… Read More ›

Vacature bejaardencentrum Majella

Stichting Bejaardenwerk Gerardus Majella is een katholieke zorginstelling in Paramaribo met plaats voor 80 senioren en een personeelsbestand van verzorgend, niet-verzorgend personeel en administratief personeel. Al 48 jaar bieden wij onze bewoners naast huisvesting ook verzorging, verpleging en begeleiding. Het… Read More ›

In memoriam

Op woensdag 16 december jl. is pater Jan Mul CSsR overleden in het Westeinde ziekenhuis in Den Haag. Pater Jan Mul arriveerde als missionaris van de redemptoristen in Suriname op 30 augustus 1961 en heeft gediend als pastoor van o.a…. Read More ›