Amazonegebied

Van de kanselarij

Onze bisschop, Mgr. Karel Choennie, zal van 4 t/m 19 mei uitlandig zijn. Hij gaat eerst naar Cayenne, waar dit jaar de jaarlijkse plenaire vergadering van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie (AEC) wordt gehouden van 4 tot 11 mei. De bisschoppen van… Read More ›

Van de Kanselarij

Viering dag van de Inheemsen Zoals vorig jaar voor het eerst gebeurde, zal ook dit jaar een speciale viering worden gehouden in verband met de Dag van de Inheemsen. In de kathedrale basiliek zal op dinsdag 7 augustus om 18:00… Read More ›