Van de Kanselarij

Viering dag van de Inheemsen
Zoals vorig jaar voor het eerst gebeurde, zal ook dit jaar een speciale viering worden gehouden in verband met de Dag van de Inheemsen. In de kathedrale basiliek zal op dinsdag 7 augustus om 18:00 uur ’s avonds de bijzondere gebedsviering worden gehouden, om de inheemse volkeren van Suriname speciaal te gedenken en te bidden voor hun welzijn. In aanloop op de bijzondere Synode van de Amazone in oktober 2019 neemt deze viering dan een speciale plaats in. De door paus Franciscus aangekondigde synode voor heel het Amazonegebied wil zich buigen over de bescherming en het behoud van dit voor heel de mensheid kostbaar deel van de wereld. Het gaat hier dan niet alleen om de flora en de fauna van de Amazone, maar vooral om lot van de oorspronkelijke bewoners, die vanaf het begin van hun bestaan in harmonie met de natuur hebben geleefd. Door de (westerse) ontwikkelingsvisie wordt niet alleen het Amazone regenwoud ernstig bedreigd, maar ook de mens die daar van oorsprong heeft gewoond. De wijze waarop de zg. ontwikkelingsdrang heeft gezorgd voor de de vernietiging van het gebied, zonder enig besef van de waarde van mens, dier en plant die daar deel van uitmaken, spreekt boekdelen over de oorsprong van deze ontwikkelingsvisie en vraagt om diepgaande herbezinning daarop.

Maria Tenhemelopneming
Het feest van Maria Tenhemelopneming zal dit jaar wederom gevierd worden met een processie met Maria vanuit de Sint-Bonifaciuskerk naar de Sint-Rosakerk op woensdag 15 augustus a.s. Om 17:30 uur begint de plechtigheid in de Sint-Bonifaciuskerk met het rozenkransgebed en het zingen van Marialiederen. Om 18:00 uur start de processie en omstreeks 19:00 uur is de feestelijke Eucharistieviering in de Sint-Rosakerk. Alle parochies en kerkgemeenschappen uit heel het bisdom zijn uitgenodigd voor deelname met de eigen vaandel in de processie. Hiermee wordt de saamhorigheid en de identiteit van onze rk-geloofsgemeenschap heel concreet gedemonstreerd.

60 jaar Bisdom
Als hoogtepunt voor dit jaar gedenken wij op 24 augustus dat onze geloofsgemeenschap zestig jaar geleden werd verheven tot zelfstandig Bisdom Paramaribo. Tot aan die datum waren wij het Apostolisch Vicariaat Suriname, dat rechtstreeks onder het gezag van Rome viel. Op 24 augustus 1958 konden wij als bisdom zelfstandig onze weg voortzetten met een eigen bisschop, toenterijd mgr Stephanus Kuijpers, de eerste bisschop van Paramaribo. Hij werd twaalf jaren later opgevolgd door onze eerste Surinaamse bisschop, mgr Aloysius Zichem.
Het grootse feest dat wij tien jaren geleden hebben gevierd bij het gouden jubileum van ons Bisdom zit velen nog heel vers in het geheugen. De huidige situatie in ons land – wat zeker ook gevolgen heeft voor ons Bisdom – noopt dat wij enige soberheid aan de dag leggen bij de viering van 60 jaar Bisdom Paramaribo. De eigenlijke dag is op vrijdag 24 augustus a.s., maar om zoveel mogelijk gelovigen (vooral uit verre gebieden) in de gelegenheid te stellen deel te zijn van deze viering, zal de plechtige Eucharistieviering voor dit feest gehouden worden op zondag 26 augustus om 10:00 uur ’s morgens in de kathedrale basiliek. Voorafgaand aan deze viering zal er op zaterdag 25 augustus een feestelijke voetbalcompetitie gehouden worden in ons nieuw gerenoveerde Mgr Aloysius Zichem Sportcentrum (voorheen NGVB). Nadere informatie over de feestelijkheden en de deelname van alle parochies wordt alsnog verstrekt.

Nieuwe AEC general secretary
Op 9 juli jl. maakte het secretariaat van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie (AEC) bekend dat de bisschoppen besloten hebben tot de benoeming van een nieuwe General Secretary voor de AEC in de persoon van de eerw. heer Donald Chambers, priester van het Aartsbisdom Kingston (Jamaica). Zijn benoeming gaat in per 01 december van dit jaar. Donald Chambers werd op 28 juni 1992 gewijd tot priester en heeft sindsdien verschillende functies bekleed in zijn eigen aartsbisdom. Daarnaast heeft hij de AEC van 2007 tot 2012 ook gediend als de AEC National Director van de Pauselijke Missiewerken, een functie die thans bekleed wordt door de eerw. heer Esteban Kross. Donald Chamers zal als general secretary overnemen van de eerw. heer John Persaud van het Bisdom Georgetown (Guyana), die deze functie heeft bekleed sinds november 2014.

OMHOOG Jaargang 62, editie 30, 29 juli 2018Categorieën:BISDOM, geloof en leven

Tags: , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: