Verklaring CCK over de laatste ontwikkelingen in ons land

“De overleggingen der rechtvaardigen zijn recht, de voornemens der goddelozen zijn bedriegerij.” Spreuken 12:5

Er is een tendens zichtbaar, in internationaal en nationaal verband, waarbij ongewenste uitingen van maatschappelijke onrust meer en meer toenemen. Deze tendens is reden voor zorg en vormt een uitdaging voor onze samenleving. Ons volk heeft het enorm moeilijk en dat leidt tot grote ontevredenheid. Wat begon met een vreedzaam protest, sloeg over in vandalisme en diefstal. Ongekend in onze samenleving. Alles wat zo moeizaam is opgebouwd, moeten wij niet binnen de kortste tijd afbreken. Hoe moeilijk de situatie ook is, het is zinloos, want wij doen onszelf tekort. Om niet te spreken over andermans goed, die in de economische bedrijvigheid is ingezet als bijdrage aan de ontwikkeling van ons geliefd land. Spreuken 1:33 “Maar wie naar Mij luistert, zal gerust wonen.” Een aantrekkelijke belofte voor wie wel naar de Heer luistert. Wat hij krijgt, is een permanente, niet te verstoren veiligheid. Wanneer we ongelukkige dingen in ons leven tegenkomen, voelen we ons vaak verontrust en hulpeloos. Hoe kunnen we op dit moment deze ontberingen het hoofd te bieden? Door naar onze Heer te luisteren en met elkaar in een gesprek te gaan. In dialoog te gaan. Dan komt deze tekst ons tegemoet: “Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.” (1 Korinthe 10:13). Zoals het geen gemakkelijke reis voor de Israëlieten was van de woestijn naar het beloofde land Kanaän, zo ook voor ons zal het niet anders zijn. Wij zullen echter ook ervaren dat de Heer voor ons zal zorgen. Hij zal uitkomst geven.
Ouders, gelieve ondanks de moeilijke situatie, de opvoeding van uw kinderen niet te verwaarlozen. Aan het vandalisme en diefstal van afgelopen vrijdag 17 februari maakten ook jeugdigen zich schuldig. Het gedrag van onze kinderen is een uiting van wat er in hun hart leeft. Vaak richten wij ons op gedragsverandering. Opvoeden is veel meer dan gedrag veranderen. Maar het is van groot belang dat we ons afvragen wat de oorzaak is van bepaald gedrag. Spreuken 4:23 “Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.” Het is van groot belang je kinderen ook op de onderliggende zonde in het hart te wijzen. De zonde bij naam te noemen. Hun te leren hoe ze daarmee om moeten gaan. Hoe ze vergeving moeten vragen. Hoe ze hiervoor kunnen bidden.

Het CCK doet een beroep op de regering om in dialoog met alle maatschappelijke groepen te gaan. In deze precaire situatie is het een weg om rust, vrede en vertrouwen te bewerkstelligen. Het CCK adviseert de regering om de noodzakelijke door te voeren economische hervormingen synchroon te laten lopen met een goed gepland sociaalprogramma dat gericht is op de sociaalzwakkeren. Alleen zo kunnen de schokken die de prijsstijgingen veroorzaken bij het volk, worden opgevangen. Het is de plicht van de regering om het volk te behoeden tegen verpaupering. Waakt u vooral ervoor handelingen achterwege te laten, die het vertrouwen in u schaadt. Doe wat recht is in de ogen van het volk!

Tot slot roept het CCK allen op haar verantwoordelijkheid op zich te nemen om gezamenlijk en oprecht naar welzijn en welvaart te streven voor ons geliefd land. Moge de Heer onze Leidsman zijn. Gado de wi Fesiman.Categorieën:BISDOM, persbericht

Tags: , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: