persbericht

AEC: Een synodale Kerk worden

Persbericht van de katholieke bisschoppenvan deAntilliaanse bisschoppenconferentie (AEC)naar aanleiding van de67e jaarlijkse plenaire vergadering Een synodale Kerk worden is het mandaat van de Kerk in de regio van de Antilliaanse bisschoppenconferentie (AEC). Tijdens de 67e jaarlijkse plenairevergadering, gehouden van 23-28… Read More ›

Persbericht IRIS

De Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) spreekt zijn afschuw uit over de georganiseerde plunderingen, brandstichtingen en vandalisme die zich hebben voorgedaan op vrijdag 17 februari jl. tijdens de vreedzame protestdemonstratie op het Onafhankelijkheidsplein. Wij doen aan de totale gemeenschap een… Read More ›