persbericht

Persbericht AEC over Bahama’s

5 september 2019 – Solidariteitsbetuiging aan aartsbisschop Patrick Pinder van Nassau, Bahama’s Namens mijn broeder-bisschoppen van de Antilliaanse bisschoppenconferentie (AEC) betuig ik mijn diepste solidariteit met onze broeder aartsbisschop Patrick Pinder, de priesters, diakens, religieuzen en de totale geloofsgemeenschap van… Read More ›

In Memoriam

Het is onze droeve plicht bekend te maken dat hedenmorgen, zaterdag 13 april 2019, zuster Egno Monk teruggeroepen is tot haar en onze Schepper. De algemene overste van de zusters van Roosendaal, zuster Margriet van der Vliet laat weten dat… Read More ›