Christenen en moslims: getuigen van hoop

Boodschap voor de maand van Ramadan en ‘Id al-Fitr 1442 H./ 2021 A.D.

Beste broeders en -zusters,

Wij van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog zijn verheugd u onze broederlijke goede wensen aan te mogen bieden voor een maand die rijk is aan goddelijke zegeningen en spirituele vooruitgang. Vasten, gebed, aalmoezen geven en andere vrome praktijken, brengen ons dichter bij God, onze Schepper, en bij al degenen met wie wij leven en werken. We worden daarmee geholpen ons om samen verder te gaan op het pad van de broederschap.

Tijdens deze lange maanden van lijden, angst en verdriet, vooral tijdens de perioden van lockdown, hebben we de behoefte gevoeld aan goddelijke bijstand, maar ook aan uitdrukkingen en gebaren van broederlijke solidariteit: een telefoontje, een boodschap van steun en troost, een gebed, hulp bij het kopen van medicijnen of voedsel, een goede raad en, om het eenvoudig te zeggen, de zekerheid te weten dat er altijd iemand voor ons klaarstaat in tijden van nood.

De goddelijke bijstand die wij nodig hebben en zoeken, vooral in omstandigheden zoals die van de huidige pandemie, is veelvoudig: Gods barmhartigheid, vergeving, voorzienigheid en andere geestelijke en materiële gaven. Maar wat we in deze tijden het meest nodig hebben, is hoop. In deze tijd lijkt het ons dan ook gepast om enkele beschouwingen over deze deugd met u te delen.

Zoals we weten, omvat hoop ongetwijfeld ook optimisme, maar zij reikt ook verder. Terwijl optimisme een menselijke houding is, heeft hoop haar basis in iets religieus: God houdt van ons, en zorgt daarom voor ons door zijn voorzienigheid. Hij doet dit via zijn eigen mysterievolle wegen, die voor ons niet altijd te begrijpen zijn. In dergelijke situaties zijn wij als kinderen die zeker zijn van de liefdevolle zorg van hun ouders, maar nog niet in staat de volle omvang ervan te begrijpen.

Hoop komt voort uit ons geloof dat al onze problemen en beproevingen een betekenis, een waarde en een doel hebben, hoe moeilijk of onmogelijk het ook voor ons is om de reden ervan te begrijpen of er een uitweg uit te vinden.

Hoop brengt ook het geloof met zich mee in de goedheid die in het hart van ieder mens aanwezig is. In moeilijke en wanhopige situaties kan de hulp en de hoop die deze met zich meebrengt, vaak komen van degenen van wie wij dat het minst verwachten.

Zo wordt de menselijke broederschap, in al haar verschijningsvormen, een bron van hoop voor allen, vooral voor hen die in nood verkeren. We danken God, onze Schepper, en onze medemensen, voor de snelle reactie en de edelmoedige solidariteit van gelovigen en mensen van goede wil zonder religieuze overtuiging, in tijden van natuurrampen of door mensen veroorzaakte rampen, zoals conflicten en oorlogen. Al deze personen en hun goedheid herinneren ons gelovigen eraan dat de geest van broederschap universeel is en alle grenzen overstijgt: etnische, religieuze, sociale en economische. Door deze geest aan te nemen, volgen wij God na, die welwillend kijkt naar de mensheid die Hij geschapen heeft, naar alle andere schepselen en naar het hele universum.

Daarom is de groeiende zorg en bezorgdheid voor de planeet, ons “gemeenschappelijk huis”, volgens paus Franciscus een ander teken van hoop.

Maar we zijn ons er ook van bewust dat hoop haar vijanden kent: gebrek aan geloof in Gods liefde en zorg; verlies van vertrouwen in onze broeders en zusters; pessimisme; wanhoop, en het tegenovergestelde daarvan, ongegronde verdenkingen; oneerlijke generalisaties gebaseerd op eigen negatieve ervaringen, enzovoort. Deze schadelijke gedachten, houdingen en reacties moeten doeltreffend worden bestreden, zodat de hoop in God en het vertrouwen in al onze broeders en zusters worden versterkt.

In zijn recente encycliek Fratelli tutti spreekt paus Franciscus veelvuldig over hoop. Daarin zegt hij ons: “Ik nodig iedereen uit tot hoop, want hoop spreekt tot ons van iets dat diep geworteld s in ieder mensenhart, onafhankelijk van onze omstandigheden en historische condities. Hoop spreekt tot ons van een dorst, een aspiratie, een verlangen naar een leven van vervulling, een verlangen om grote dingen te bereiken, dingen die ons hart vervullen en onze geest verheffen tot grote dingen, zoals waarheid, goedheid en schoonheid, rechtvaardigheid en liefde… Hoop is moedig, ze weet verder te kijken dan persoonlijk gemak, dan de kleine zekerheden en beloningen die de horizon verengen; ze kan ons openstellen voor grote idealen, die het leven mooier en de moeite waard maken” (cf. Gaudium et spes, 1). Laten wij dus voortgaan op de wegen van de hoop” (No.55).

Wij, Christenen en moslims, zijn geroepen dragers te zijn van hoop, voor het huidige leven en voor het leven dat komt, en getuigen, herstellers en bouwers te zijn van deze hoop, vooral voor hen die moeilijkheden en wanhoop ervaren.

Als teken van onze geestelijke broederlijkheid verzekeren wij u van ons gebed en zenden wij u onze beste wensen voor een vreedzame en vruchtbare Ramadan, en voor een vreugdevolle ‘Id al-Fitr.

Van het Vaticaan, 29 maart 2021

Miguel Ángel kardinaal Ayuso Guixot, MCCJ
Voorzitter

Mgr. Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage
Secretaris

(vertaling: rkdocumenten.nl)Categorieën:geloof en leven, persbericht

Tags: , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: