Zaligverklaring pater Frans Jordan (1848-1918)

Pater Jan Verboogen SDS –

Rome
Het generale bestuur van de Salvatorianen ontving van de Romeinse congregatie voor de zalig- en heiligverklaringen het officiële bericht dat de lichamelijke genezing van een ongeboren baby op vermoedelijke voorspraak van pater Jordan, stichter van de Salvatoriaanse familie, uit wetenschappelijk oogpunt niet verklaarbaar is, zodat de mogelijkheid wordt onderzocht om deze genezing als wonder te erkennen. Dit zou vervolgens tot de officiële zaligverklaring van onze stichter kunnen leiden. Waar ging het in feite om?

Brazilië
In Jundiai (Brazilië) was een jong echtpaar in verwachting van hun eerste kindje. Specialisten stelden echter tijdens de zwangerschap meervoudige handicaps vast. De te verwachten complicaties, zowel bij zwangerschap, bij geboorte als bij overleven waren van dien aard dat al aan abortus werd gedacht, omdat het kind geen enkele kans zou maken op overleven of op enige vorm van kwaliteitsvol leven. Beide ouders zijn lid van de Salvatoriaanse lekenbeweging, hier in Suriname SLS genoemd. Samen met andere leken en paters en zusters startten zij daarom een gebedsactie om de voorspraak van pater Jordan in te roepen. Wat niemand had durven verwachten, gebeurde op 8 september 2014: het kind, een meisje, kwam kerngezond ter wereld – en dat bovendien op de sterfdag van pater Jordan (1918).

Wonder
Daar de behandelende specialist dit voorval als medisch onverklaarbaar bestempelde, is de zaak meteen doorgegeven aan het generalaat in Rome. Door tussenkomst van de generaal-overste, pater Milton Zonta, zelf Braziliaan van geboorte, konden er directe contacten worden gelegd met betrokkenen. Zoals voorgeschreven werd er eerst ter plaatse een diocesaan proces gevoerd: de getuigen werden gehoord, de stukken verzameld en naar Rome gestuurd. Na een eerste revisie en een positief oordeel van medische deskundigen werd geconcludeerd dat deze genezing wetenschappelijk onverklaarbaar is.

Zaligverklaring?
Wat nu nog te gebeuren staat, is in zekere zin een formaliteit, alleszins van groot belang. Van al het materiaal in het Italiaans vertaald, moet nu een tweede positiebepaling worden samengesteld – de eerste was de ‘positio super vitam et virtutibus’ (over het leven en de deugden van pater Jordan) – de tweede is de ‘positio super miraculam’ (over het wonder). Deze gaat dan naar een theologische commissie, die moet vaststellen of de genezing voorafgegaan is door het aanroepen van de kandidaat-zalige. Daarna gaan de twee beoordelingen naar de voltallige vergadering van de congregatie, bestaande uit bisschoppen en kardinalen, die het een en ander moeten bekrachtigen. Uiteindelijk belandt het dossier op het bureau van de paus, die moet ondertekenen en tot een mogelijke zaligverklaring machtigen. Naar verwachting zullen deze laatste stappen nog wel een jaar of twee in beslag nemen. Tot dan is de zaligverklaring geen feit en nog onzeker. Maar de bestempeling van deze genezing als onverklaarbaar zou wel eens een point of no return kunnen zijn.

OMHOOG Jaargang 63, editie 33, 1 september 2019Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , ,

1 reply

Trackbacks

  1. Zaligverklaring pater Jordan op 21 mei 2021 – OLB Salvatorcollege

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: