AEC: Een synodale Kerk worden

Persbericht van de katholieke bisschoppen
van de
Antilliaanse bisschoppenconferentie (AEC)
naar aanleiding van de
67e jaarlijkse plenaire vergadering

Een synodale Kerk worden is het mandaat van de Kerk in de regio van de Antilliaanse bisschoppenconferentie (AEC). Tijdens de 67e jaarlijkse plenaire
vergadering, gehouden van 23-28 april 2023 op Aruba, hebben de katholieke bisschoppen van de AEC toegezegd de kerk op elk niveau te transformeren, in navolging van de oproep tot synodaliteit door paus Franciscus. Deze
commitment om samen op te trekken vormde zowel de agenda als de aanpak van de hele bijeenkomst waarin seksueel misbruik, misdaad en geweld, en solidariteit met Haïti werden besproken.

Seksueel misbruik
Pater Gerard McGlone van de Sociëteit van Jezus (Jezuïeten) leidde de bisschoppen door een dag van retraite en studie over seksueel misbruik binnen de kerk. Hij stelde de vraag aan de orde: “Hoe kan dit verpletterende schandaal de kerk zo transformeren dat ze weer van betekenis kan zijn voor de wereld?” Hij gebruikte het artikel van Ronald Rolheiser ‘On Carrying the Scandal Biblically (2002)’ als referentiedocument.

Het geschetste beeld was dat van Maria en de geliefde leerling, staande onder het kruis van Jezus (Joh 19,25-27). Dit is een Bijbelse manier om Maria uit te beelden die in het lijden van Jezus staat. De profetie van Simeon was dat een zwaard haar ziel zou doorboren (Lc 2,25). Ze protesteerde niet, ze zei niets, ze stond daar maar. Stilstaan is een teken van kracht.

Wat betekent het dat ze dit allemaal in haar hart overwoog? Het betekent dat ze alles heeft doorstaan en verwerkt zodat zij er niet fysiek ten onder aan is gegaan. De kerk moet nu niet weglopen voor het leed dat is aangericht. Het is goed dat de kerk zich hulpeloos voelt onder het kruis, zonder macht of prestige. Door de pijn van de slachtoffers te voelen, zullen we manieren vinden om dit grotere kwaad van pedofilie en andere vormen van seksueel geweld over de hele wereld zinvol aan te pakken. Onze eerste verantwoordelijkheid blijft de slachtoffers en de eerste daad van liefde is luisteren. Luister naar wat ze ons te zeggen hebben. Net als Maria moeten we in liefde staan, doorboord door de gruwel waarvan we getuige zijn.

Misdaad en geweld
De AEC-bisschoppen feliciteerden onze regeringsleiders met hun verklaring over misdaad en geweld. Door deze kwestie naar het niveau van een crisis voor de volksgezondheid te tillen, hebben ze een helder licht geworpen op deze kwestie die in wezen de hele samenleving nodig heeft om de vereiste oplossingen te vinden.
Ieder van ons moet samenwerken, naar elkaar luisteren, vooral naar de meest kwetsbare gemeenschappen, om de nodige oplossingen te vinden. Dit is het moment om onze verschillen opzij te zetten en ons te verenigen tegen de gemeenschappelijke vijand: misdaad en geweld.

Solidariteit met Haïti
Wij hebben virtueel vergaderd met de bisschoppenconferentie van Haïti, vertegenwoordigd door voorzitter Mgr. Launay Saturné en vier andere bisschoppen die spraken over de benarde situatie in Haïti, waar de misdaad hoogtij vierde en uit de hand liep. Ze betreurden dat, hoewel internationale leiders veel bijeenkomsten hadden belegd over Haïti, er nog steeds geen plan was dat resulteerde in een vermindering van de misdaad en het zinloze geweld. De grote directe uitdaging was de nationale veiligheid, die alles en iedereen trof. Voorzitter Saturné: “We hebben hulp nodig om een beroep te doen op de landen waarvan de wapens en munitie Haïti binnenkomen. Er zijn meer dan 600.000 illegale wapens in Haïti. Deze moeten verminderd worden om onze natie te redden.” Er is geen gemakkelijke oplossing.

Over onderwijs, pastorale zorg en integrale ontwikkeling zeiden ze: “We hebben uw steun nodig. Wij hebben uw synodale steun en zorg nodig.” Er was een grote dankbaarheid voor deze meeting tussen de twee bisschoppenconferenties. De AEC-bisschoppen hebben toegezegd om samen te werken om de stemmen van alle bisschoppenconferenties in het Caribisch gebied – Haïti, Puerto Rico, Cuba, de Antilliaanse bisschoppenconferentie en de bisschoppenconferentie van Latijns-Amerika – te bundelen in het pleiten van steun voor Haïti.

Wisseling van de wacht
De bisschoppen van de Antilliaanse bisschoppenconferentie (AEC) bedankten het aftredende dagelijks bestuur: aartsbisschop Gabriel Malzaire (voorzitter), aartsbisschop Jason Gordon (vicevoorzitter) en bisschop Gerard County (penningmeester).
In een verkiezing werd een nieuwe dagelijks bestuur gekozen en verwelkomd: voorzitter aartsbisschop Jason Gordon, vicevoorzitter bisschop John Persaud en penningmeester bisschop Robert Llanos. Het gekozen dagelijks bestuur kreeg de opdracht om de bisschoppen op een synodale weg te leiden en het hele volk van God uit te nodigen om indachtig te luisteren terwijl ze samen op pad gaan.

U kunt het oorspronkelijke persbericht hier downloaden.



Categorieën:BISDOM, persbericht

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: