Boodschap van de IRIS bij 47 jaar staatkundige onafhankelijkheid

Integrale menselijke ontwikkeling

Bij de viering van 47 jaar staatkundige onafhankelijkheid willen wij stilstaan bij het concept integrale menselijke ontwikkeling. Een concept dat de vrucht is van de katholieke sociale leer maar omarmd kan worden door alle religies. Wij stellen vast dat de gedroomde ontwikkeling niet gerealiseerd is na 47 jaren staatkundige onafhankelijkheid met aan het begin van de jonge republiek een overvloed aan geld en enorme natuurlijke hulpbronnen waardoor wij naar verhouding tot de 17 rijkste landen ter wereld worden gerekend. Zelfbestuur, geld en grondstoffen blijken dus niet automatisch te resulteren in ontwikkeling.

Wij mogen echter niet te snel voorbijgaan aan de term ontwikkeling. De meeste mensen zien ontwikkeling enkel en alleen in termen van economische ontwikkeling. Een mens is echter een complex en veelzijdig wezen die een holistische ontwikkeling nodig heeft waarin alle aspecten van het menselijk leven worden meegenomen: de fysieke, mentale, spirituele, religieuze, sociale, culturele en ecologische dimensies. Al deze aspecten dienen evenwichtig en harmonieus ontwikkeld te worden. Integrale ontwikkeling heeft betrekking op de gehele mens en iedere mens.

Tot voor kort werd de wereld ingedeeld in ontwikkelde en onontwikkelde landen waarbij ontwikkeling vooral werd gedefinieerd in termen van industrialisatie, automatisering, inkomen en consumptie. De huidige ecologische crisis heeft pijnlijk aan licht gebracht dat de ongebreidelde economische groei en een overconsumptie met een wegwerpcultuur van de rijke landen ten koste is gegaan van de natuur en de armen. De mens is in zijn drang naar weelde zo ver gegaan dat hij een bedreiging is geworden voor het voortbestaan van heel de schepping. In het licht van de huidige ecologische crisis zouden wij ons opnieuw moeten bezinnen op de term ontwikkeling. Wat voor ontwikkeling willen wij?

Slavernijverleden en contractarbeid
Schoorvoetend begint de erkenning van het slavernijverleden door te dringen bij de Nederlandse overheid en excuses zijn aangezegd voor bij de herdenking van 145 jaar afschaffing slavernij. De ontwikkeling die Europa meemaakte en die resulteerde in ‘gouden eeuwen’ ging gepaard met een onmenselijk systeem van slavernij. Terwijl de verlichting van de Franse Revolutie doorbrak met ideeën over gelijkheid, broederschap en vrijheid werden in de kolonies mensen tot koopwaar gereduceerd en uitgebuit. Het daaropvolgend systeem van contractarbeid was niets meer dan een vorm van moderne slavernij. Voor deze stelling moest Anton de Kom het ontgelden met verbanning en zo werd de ontwikkeling van een rechtvaardige ontwikkelingsvisie in de kiem gesmoord. Reparaties zullen nodig zijn om de enorme ontwikkelingskloof tussen rijke en arme landen te verkleinen. Integrale menselijke ontwikkeling vraagt om een evenwichtige en duurzame ontwikkeling voor heel de wereld waar iedereen zich verantwoordelijk voelt voor elkaar en het milieu.

Oprecht geloof
De weg uit deze ontwikkelingsachterstand, bittere armoede, en wereldwijde ecologische crisis is pas mogelijk wanneer de mens zich niet langer heer en meester waant over zijn medemens en het geschapene. De geestelijke ontwikkeling van de mens dient materiële ontwikkeling aan te sturen anders blijft de mens het geld verafgoden als bron van ontwikkeling. Er kan geen holistische ontwikkeling van mens zijn als die zich losmaakt van zijn schepper en de spirituele groei achterblijft bij de intellectuele en technologische ontwikkelingen. Suriname wil graag doorgaan voor een godsdienstig land en we zijn zeer trots op de godsdienstvrijheid in ons land maar we willen als geestelijke leiders niet blind zijn voor het feit dat godsdienst en religie in veel gevallen slechts een dun en schijnheilig laagje vernis is onder een materialistische mentaliteit met daarenboven egoïsme, hebzucht en gemakzucht terwijl de hogere waarden zoals oprechtheid, eenvoud, dienstbaarheid en barmhartigheid worden vergeten.

Olie en gas
Zowel de bevolking als de overheid zitten zich blind te staren op de enorme rijkdommen die mogelijk zullen binnenstromen wanneer eenmaal de olie- en gasbronnen in productie worden gebracht. Wij zijn zo verblind door de toekomstige inkomsten dat wij voortdurend luchtkastelen bouwen en beloftes maken terwijl wij de kansen van de laaghangende vruchten aan ons voorbij laten gaan. Wij willen de kritische geluiden over vervuiling en het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen niet eens horen. Kennelijk hebben wij niets geleerd van de rijkdommen die we hadden in de tijden van de bauxietindustrie. Bijna een eeuw hebben wij gesproken over het verbreden van de basis van onze economie door niet te blijven dobberen op de kurk van onze bauxietinkomsten. Die inkomsten werden gebruikt om een onproductief ambtenarenkorps te voeden. Ontwikkeling hebben we toen gezien als het hebben van een lantiwroko. Op de landbouw en veeteelt werd en wordt nog neergezien als minderwaardig werk voor minder geschoolden.

Waardering voor het eigene
Duurzame ontwikkeling vraagt dat wij ons eigen voedsel kunnen produceren. Helaas merken wij dat geïmporteerde buitenlandse groenten en vruchten populairder en soms zelf goedkoper zij dan Surinaamse groenten en vruchten. Hoewel wij in een diepe crisis zijn blijven we auto’s en dure brandstof importeren en besteden geen aandacht aan het efficiënt en betaalbaar maken van het openbaar busvervoer of het aanleggen van fietspaden. Haast geen van onze kinderen gaat meer op de fiets naar school want het zou levensgevaarlijk zijn. Kennelijk is het beeld dat we hebben van ontwikkeling er een van dat ieder een auto moet hebben. Dat ouders minstens twee onproductieve uren doorbrengen in het verkeer schijnt niemand te storen.

Eigen mogelijkheden en aspiraties
Integrale menselijke ontwikkeling is gebaseerd op de mogelijkheden en de aspiraties van het land en de bevolking. Het land is door God gezegend en heeft ongekende mogelijkheden. Het ligt dus aan de aspiraties van de bevolking en de inspiratie van de leiders om die mogelijkheden van een duurzame ontwikkeling tot bloei te brengen. Zolang wij ons blijven blindstaren op de gemakkelijk te verdienen dollars uit de mijnbouw zullen wij een arme grondstoffenleverancier blijven in een wereld van oneerlijke handel en een consumptiemaatschappij die totaal afhankelijk is van de import. Zo belanden wij in een vicieuze cirkel van handelaren die de regering in het zadel helpen en regeringen die de handelaren faciliteren waardoor duurzame ontwikkeling uitblijft.

Ontwikkeling van heel de mens en iedere mens
Integrale ontwikkeling behelst de ontwikkeling van heel de mens. En de mens is niet alleen een rationeel wezen maar heeft zoveel andere capaciteiten die ontwikkeld moeten worden. Helaas zien we nogal te veel dat de intellectuele ontwikkeling meer wordt gewaardeerd dan de ontwikkeling van handvaardigheden en er blijft maar weinig tijd over om de andere creatieve talenten zoals muziek, dans en sport te ontwikkelen. Helemaal in de verdrukking komt de geestelijke en godsdienstige vorming van onze jeugd. Wij gaan er te snel aan voorbij dat de godsdienstige acceptatie en tolerantie in onze samenleving gekomen is door de bijzondere scholen die openstonden en respect hadden voor leerlingen uit alle geloofsovertuigingen. Het zal duidelijk zijn dat de school een belangrijke schakel is in de integrale ontwikkeling van de mens. Zeer nadrukkelijk stellen wij dat heel de mens en iedere mens het recht heeft op deze ontwikkeling en met iedere mens bedoelen wij dat de kinderen uit het binnenland of district dezelfde kansen krijgen zich te ontwikkelen met behoud van hun taal en cultuur.

Geluk en algemeen welzijn
Een integrale ontwikkeling is erop gericht de volle potentie van de mens te ontwikkelen en het algemeen welzijn te bevorderen. Een mens is een relationeel wezen en daarom zal deze ontwikkeling pas tot zijn recht komen in een harmonieus gezin, familie en samenleving. Het doet ons zeer aan het hart wanneer door de groeiende armoede in ons land ouders een dubbele baan moeten hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en daardoor minder tijd hebben om met de opvoeding van de kinderen bezig te zijn. Waar het mogelijk is zal de familie in solidariteit de helpende hand moeten bieden.

Armoede is niet enkel een last maar het biedt ons ook mogelijkheden om elkaar meer te waarderen dan de dingen die we kunnen kopen. De mens is het gelukkigst wanneer die opgenomen is in een zorgzame omgeving. Gelukkig kennen wij die onderlinge verbondenheid in tegenstelling tot rijke samenlevingen waar mensen vereenzamen achter hun dure televisie en computer. We laten ons geluk zo vaak afhangen van de dingen die we niet hebben en vergeten de mensen om ons heen die het leven aangenaam maken. Ons geluk wordt mede bepaald door de samenleving. Het is niet te ontkennen dat wij door de uitzichtloosheid van de economische malaise en gebrek aan inspirerend leiderschap cynischer zijn geworden en het vertrouwen beginnen te verliezen in onze eigen kracht om de integrale menselijke ontwikkeling tot stand te brengen. In tijden van crisis vraagt het dat we tegen de cynische stroom van de samenleving in zwemmen met een onverwoestbaar geloof in het goede. Wat de mensen van alle tijden en alle plaatsen door crises heeft geholpen is het vast geloof dat er een God is die alles ten beste leidt. Dat de tijden van beproeving ons sterker kunnen maken en leren wat werkelijk waardevol en blijvend is en wat niet.

Tot besluit
We wensen dat de viering van onze Onafhankelijkheidsdag ons zal doen beseffen dat we door de Schepper gezegend zijn met onuitputtelijke mogelijkheden die we integraal tot ontwikkeling kunnen brengen.

De Interreligieuze Raad in Suriname,
Karel Choennie (R.K. Bisdom Paramaribo)
Robbert Bipat (Surinaamse Islamitische Vereniging)
Adiel Kallan (Madjlies Moesliemien Suriname)
Atmanand Ramcharan (Arya Dewaker)
Arjun Gajadharsing (Sanatan Dharma Maha Sabha)

OMHOOG Jaargang 66, editie 47, 27 november 2022Categorieën:BISDOM, persbericht

Tags: , , , , ,

1 reply

  1. Ik niet hè me altijd gestoord aan deze dingen Het is ik pik ende rest …….stikt Oprechtheid en eerlijk heid is zoek waar blijft de Liefde dan ? Thanks Alles wat gezegd is waar

    Verstuurd vanaf mijn iPad

    >

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: