Sint-Alfonsuskerk bij samenstelling jaarplan 2023: samen Kerk-zijn

door Liesbeth Cairo –

Dialoog en creativiteit
Hoe kunnen wij werkelijk naar buiten treden over ons geloof? Hoe kunnen wij gastvrij, uitnodigend en verbindend zijn voor kerkbezoekers? Hoe kunnen we alle parochianen stimuleren om mee te werken aan de opbouw van Gods Kerk? Hoe kunnen wij onze liefde voor God uitdragen naar met name de kwetsbaren van onze samenleving? Geleid door deze vragen is er op zaterdag 19 november jl. vergaderd door verschillende werkgroepen van de St.-Alfonsparochie. “Dit is een moment van dialoog en creativiteit. Ik had elke werkgroep apart kunnen spreken, maar juist door samen te komen, kunnen we van elkaar leren,” zegt pater Ricardo Carvalho CSsR. Met genoegen geven we u een inkijk. Het eindproduct is het jaarprogramma 2023 voor onze parochie.

Zaaien van Gods zaad
Wij, gedoopten, hebben de opdracht ons geloof door te geven. In de St.-Alfonskerk doen we dat bijvoorbeeld met catecheselessen. Kinderen, tieners, jongeren en volwassenen worden begeleid om te kunnen groeien in het geloof. Voor iedere groep is er een eigen pad. De voorbereiding op het heilig vormsel voor kinderen duurt drie jaar. Gedurende deze jaren zijn er verschillende activiteiten waar ook de ouders en de school bij betrokken worden. Want zegt pater Ricardo: “Het gezinsleven is de voedingsbodem voor groei in het christelijk leven.” In de eindfase is er een retraite, waarbij de vormelingen het sacrament van de biecht kunnen ontvangen. Soms blijven de kinderen, tieners, jongeren en volwassenen weg nadat ze het heilig vormsel hebben ontvangen. “Maar het is onze taak om door te gaan met het zaaien van Gods zaad. We kunnen niet weten op welke manier de Heer zal zorgen voor goede vruchten,” zegt een van de begeleidsters van de parochie catechese (PK).

Evangelisatiecampagne
Mensen hongeren en dorsten naar Gods Woord. Zelfs wij die regelmatig de heilige mis bijwonen, merken dat we nog lang niet volleerd zijn in het geloof. Maar als de mensen niet naar ons toekomen, dan moeten wij naar hen. Jezus bleef toch ook niet op een plek maar liep van stad naar stad, van dorp naar dorp. De gebedsgroep heeft in haar jaarplanning opgenomen om een evangelisatiecampagne te doen. Over het hoe en wat van deze activiteit zult u in de loop van volgend jaar meer te weten komen.

Diaconie
Ons geloof vraagt dat we leven zoals Jezus heeft voorgedaan. Onze parochie doet dit met diaconie, werken van liefdadigheid. Bejaarden (van de parochie) bezoeken en ziekencommunie uitdelen zijn twee van de activiteiten van onze diaconiegroep. Maar diaconie is niet slechts van de diaconiegroep. Wij allen moeten dienstbaar zijn naar onze medemens in de kerk en buiten de kerk. Vandaar dat ook de andere werkgroepen bewust aandacht besteden hieraan. Er is nog ruimte voor verbetering. Zo staan de projecten nog los van elkaar. Ze zijn in specifieke periodes of gericht op bepaalde groepen. We werken eraan om het gehele jaar projectmatig werken van liefdadigheid voor alle kwetsbaren van de samenleving te doen. Daarnaast, willen we bij de uitvoering alle parochianen betrekken. Helemaal in het teken van onze opdracht om samen Kerk te zijn.

Uitnodigend
Hoe kunnen wij gastvrij, uitnodigend en verbindend zijn voor de kerkbezoekers? De heilige mis is het moment dat we als geloofsgemeenschap samenkomen om de Heer te ontmoeten. Als u regelmatig onze kerk bezoekt, zal u gemerkt hebben dat de namen worden genoemd van alle parochianen die iets te vieren hebben. Er zijn ook andere manieren waarop we proberen uitnodigend te zijn. Zo bepaalt de keuze van de liederen, de versiering van de kerk voor een deel hoe positief u de dienst ervaart.

Verbindend
Muziek is een kracht die verbindt! Vandaar dat er op de vierde zondag van de maand een beatmis is. De eucharistieviering krijgt door de op tempo muziek net een andere sfeer. Gebed verbindt! Op 1 augustus herdenken we het patroonfeest van de heilige Alfonsus. Volgend jaar zullen we als voorbereiding op deze bijzondere dag een noveen bidden. Houd de mededelingen van onze kerk in de gaten om op de hoogte te blijven. Feest verbindt! Op vrijdag 15 september 2023 is de 95e wijdingsdag van de St.-Alfonskerk. Deze feestelijke gebeurtenis zullen we als parochie niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Samen
Wist u dat het secretariaat ook een werkgroep is van onze parochie? Deze werkgroep wordt vaak over het hoofd gezien. Maar het secretariaat is het visitekaartje van onze parochie. Iedere bezoeker herkent daar de gastvrijheid en verbindende kracht van de St.-Alfonskerk. Voor alle vragen rond doopsel, eerste heilige communie, heilig vormsel, huwelijk, uitvaart, ziekenzalving en afspraken voor de biecht kunt u bij het secretariaat zijn. Je kan dus zeggen dat ze de schakel zijn tussen de samenleving en de pater.

Na deze vergadering zijn er nog onbeantwoorde vragen zoals: hoe zorgen we ervoor dat ook kinderen de kerk ervaren als een prettige omgeving? Kortom, dit is niet het einde maar het begin. We gaan samen op weg om verder te groeien in het geloof, om Jezus’ liefde uit te dragen, om te werken aan de opbouw van Gods Kerk, om samen Kerk te zijn. Gods zegen.

OMHOOG Jaargang 66, editie 47, 27 november 2022Categorieën:geloof en leven, verslag

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: