Felicitatieboodschap dag der inheemsen en Javaanse immigratie

Namens de gehele rooms-katholieke gemeenschap in Suriname feliciteer ik de totale gemeenschap met deze twee bijzondere vieringen in ons land. Het stemt mij bijzonder vreugdevol dat de r.-k. kerk rond de dag der inheemse volken een ontwerpwet inhoudende de collectieve rechten van de inheemse en de tribale volken op vrijdag 6 augustus jl. in handen heeft gekregen. De Nationale Assemblee stelt zo de gehele gemeenschap in de gelegenheid commentaar te geven op deze ontwerpwet. Het bisdom vindt de toegemeten tijd voor commentaar, namelijk uiterlijk 11 augustus, veel te kort om daar inhoudelijk goed commentaar op te geven. Met veel belangstelling hebben de Caribische bisschoppen en de bisschoppen van de Amazone uitgekeken naar deze wet. Zeker zal deze wet vergeleken kunnen worden met Guyanese die al enige tijd in werking is doch nog niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. In Frans-Guyana kijken de inheemse volken reikhalzend uit naar de totstandkoming van deze wet. Deze wet zal immers voor hen een stimulans zijn om zich te blijven inzetten voor wettelijke erkenning van hun rechten. In Brazilië zijn de collectieve rechten van de inheemsen zelfs in de grondwet geregeld, al was het na een strijd van tientallen jaren. Het blijkt in de praktijk dat de wet een dode regel kan blijven als er geen onafhankelijke instituten in het leven worden geroepen die als waakhond kunnen fungeren wanneer regeringen deze wetten veronachtzamen. Met voortvarendheid, respect, integriteit en oprechtheid, zal de Surinaamse gemeenschap de gelegenheid krijgen een voorbeeld te zijn voor hoe het kan, hoe het moet, al heeft het een tijdje geduurd, om de rechten van onze Inheemse broeders en zusters in dit ons aller geliefd land Suriname te erkennen en waarborgen.

Wij feliciteren de totale bevolking ook met de herdenking van de dag van de Javaanse immigratie. Onze Javaanse broeders en zusters leveren een bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van ons land en van onze kerk in Suriname. Na het bezoek van aartsbisschop Soedarso uit Palembang aan Suriname is er een diepe en blijvende band ontstaan tussen beide bisdommen. Het aartsbisdom heeft ons alle medewerking toegezegd om ons waar mogelijk bij te staan met religieuze zusters en priesters om de kerk in Suriname op te bouwen. Intussen zijn er al zeven religieuze zusters en vier priesters naar ons land gekomen en een achtste zuster zal binnenkort de gemeenschap in Nickerie komen aansterken. Hun aanwezigheid onder ons blijft niet onopgemerkt vooral in de zang, muziek en dans. Hun onvermoeibare ijver en nederigheid om in de geest van Christus om zich volledig in te zetten voor de armsten in onze samenleving sieren onze geloofsgemeenschap. Het is de wens dat zij veel jonge mannen en vrouwen inspireren tot eenzelfde vorm van dienstbaarheid aan de samenleving.Categorieën:BISDOM, persbericht

Tags:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: