Solidariteit tonen en bidden (2)

Melvin Mackintosh –

9 december – Internationale dag voor corruptiebestrijding
Corruptie houdt in misbruik van toevertrouwde macht door oneerlijk of onethisch gedrag dat leidt tot persoonlijk gewin. Corruptie op alle niveaus is een wereldwijd probleem dat niet alleen kleine gemeenschappen beïnvloedt, maar ook samenlevingen als geheel. Ze berooft organisaties van hun huidige veiligheid en welzijn, en maakt bouwen aan de toekomst vaak onmogelijk. Er wordt geschat dat bijna een biljoen dollar aan steekpenningen wereldwijd jaarlijks wordt betaald, en nog veel meer gaat verloren door fraude en bedrog. Terrorisme en geweld zijn vaak gebruikt om corruptie in stand te houden en gemeenschappen te beroven van de wil om te investeren in hun gemeenschappelijke toekomst. Het uit de wereld helpen van corruptie is geen kleine taak en vraagt om actieve weerstand door iedereen. De eerste stappen om dit mondiaal doordringende probleem aan te pakken zijn het weigeren om mee te doen met corruptie, het hebben van veilige plaatsen om corruptie te melden en mechanismen om corruptie aan te pakken.
God, we vragen U om ons te helpen
rechtvaardige en vrije samenlevingen te creëren
waarin elke persoon en het milieu worden beschermd
door rechtvaardige wetten die transparant worden toegepast.
Help ieder van ons
de moed te hebben om te weigeren mee te werken aan corruptie,
zodat alle mensen in veiligheid en vrijheid kunnen leven.
Inspireer gekozen leiders om integer te regeren
en om hun mensen te beschermen tegen corruptie.
Help ons om ethisch gedrag te verwachten en te eisen
van alle gekozen en religieuze leiders, werkgevers en ambtenaren.

10 december – Internationale mensenrechtendag
Deze dag markeert het begin van een jaar durende viering van de 72e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, getekend op 10 december 1948. Dit document verklaart dat bepaalde onvervreemdbare rechten inherent zijn aan ieder mens. Hoewel het niet de kracht heeft van wet, is het de internationale norm geworden die naties overeengekomen zijn ter beoordeling van hun eigen vooruitgang in het opbouwen van billijke, rechtvaardige, vreedzame en welvarende samenlevingen. Het vestigt de gelijke waardigheid en waarde van elke persoon als basis voor een rechtvaardigere wereld. In de christen-traditie erkent dit principe dat ieder mens heilig is. Het thema van de mensenrechtendag van dit jaar heeft betrekking op de COVID-19-pandemie en richt zich op de noodzaak om wederopbouw beter te doen door ervoor te zorgen dat mensenrechten centraal staan bij herstelinspanningen. We zullen onze gemeenschappelijke wereldwijde doelen alleen bereiken als we in staat zijn om gelijke kansen voor iedereen te creëren, de tekortkomingen aan te pakken die door COVID-19 aan het licht zijn gebracht en worden uitgebuit. We zullen normen voor mensenrechten moeten toepassen om diepgewortelde, systematische en generatie overbruggende ongelijkheden, uitsluiting en discriminatie aan te pakken.
Bidden wij voor al onze broeders en zusters,
dat we mogen leven in vrede, zonder angst
en in harmonie met elkaar en met de schepping.
We bidden om een open hart,
dat we er elkaar mogen eren en koesteren als broers en zusters
en mogen voorzien in het algemeen welzijn.
Mogen we opkomen voor mensenrechten overal
zodat alle mensen in vrede en veiligheid kunnen leven.

(Uit: International Solidarity Days – JPIC)

OMHOOG Jaargang 64, editie 48, 6 december 2020Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: