Viering stichtingsdag en hoogfeest van Maria

Mitch Busropan –

Op 8 december vieren we het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria én de stichtingsdag van de Salvatoriaanse familie. Pater Franciscus Maria van het Kruis Jordan, ook wel pater Jordan genoemd, stichtte op 8 december 1881 het apostolische leergezelschap dat zich later ontwikkelde tot de Sociëteit van de Goddelijke Heiland (Societas Divini Salvatoris), kortweg de Salvatorianen. Het uitspreken van de engagementen, beloften en geloften door de Salvatoriaanse familie vindt plaats op deze dag, maar we nemen ook de tijd om pater Jordan te gedenken, niet alleen om wat hij heeft bereikt, maar ook om de droevige en andere moeilijke momenten die hij moest doorstaan om het plan van God uit te voeren. Met grote volharding smeekte pater Jordan altijd de hulp af van Maria aan wie hij was toegewijd. Het is daarom ook heel begrijpelijk dat de stichtingsdag wordt gevierd op het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria.

Congregatie
Johann Baptist Jordan werd geboren op 16 juni 1848 in Duitsland. Hij groeide op in een arme familie. Op zijn 14e kwam zijn vader te overlijden, waardoor hij hard moest werken om voor het gezin te zorgen. Van jongs af aan wilde hij priester worden; in 1878 heeft hij zijn droom kunnen verwezenlijken: hij werd priester gewijd! Door de situatie van de christenen in zijn tijd, gehinderd in het praktiseren van hun geloof (Kulturkampf), groeide in hem de wens om iets te doen om het geloof van de christenen te versterken en te verdedigen. Hij verlangde naar het stichten van een organisatie met als doel om mensen uit alle lagen van de bevolking te betrekken om samen te werken aan geloofsverdieping, -verspreiding en -verdediging op elke wijze en met alle middelen die de liefde van Christus hun ingeeft. Deze plannen ontwikkelden zich later tot de huidige Sociëteit van de Goddelijke Heiland (mannelijke tak – Salvatorianen) en de Congregatie van de Zusters van de Goddelijke Heiland (vrouwelijke tak – Salvatorianessen). De Sociëteit groeide snel en had vanaf het begin een internationaal karakter. Dit kunnen we zien binnen ons eigen bisdom met de aanwezigheid van Salvatoriaanse paters uit verschillende continenten.

Moeder Maria
Op het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria geloven we dat Moeder Maria vanaf haar conceptie geheel zonder zonde was. Op 25 maart 1858 zegt Maria bij de 16e verschijning aan Bernadette Soubirous dan ook: Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis. De liefde die pater Jordan had voor Maria was onmetelijk groot. Hij bad dan ook: O Moeder, Koningin van de hemel, help mij, help mij! Hier ben ik! Aan uw voeten leg ik al mijn ambities neer (eigen vertaling uit het spirituele dagboek van pater Jordan- Portugees DE III 18,21). Pater Jordan zegt in een van zijn toespraken dat we de Heilige Maagd Maria altijd moeten vereren en dat Zij de Sociëteit vanaf het begin heeft bijgestaan. Ze is onze Moeder, Moeder van onze familie! Zoek daarom je toevlucht bij Haar met al uw noden, en Zij zal u de genaden schenken (p. Jordan – Alocuções 6 de 08/12,1896). Maria was voor pater Jordan de stralende zon bij dageraad die veel licht brengt in het leven van de gelovigen en de Salvatoriaanse missie. Laten we daarom net als pater Jordan moeder Maria altijd vragen om hulp en Haar ook eren, want alles wat we Haar toevertrouwen, vertrouwen we ook aan God toe.

Nu mogen we met verlangen uitzien naar 15 mei 2021 wanneer paus Franciscus onze stichter zal zalig verklaren. Voorwaar een belangrijk moment voor de totale Salvatoriaanse familie over de hele wereld. Wij zullen hier in Suriname daar ook de nodige aandacht aan schenken.

OMHOOG Jaargang 64, editie 48, 6 december 2020Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: