Verkiezingen van 2020: oproep tot ethisch verantwoord gedrag

DOOR: COMITÉ CHRISTELIJKE KERKEN
INTERRELIGIEUZE RAAD IN SURINAME
HET PLATFORM VAN CHRISTELIJKE LEIDERS

In artikel 1 van de grondwet van Suriname staat: “De Republiek Suriname is een democratische Staat gebaseerd op de souvereiniteit van het volk”. Artikel 52 zegt dat de politieke macht bij het volk berust. Verkiezingen moeten daarom gezien worden als het tot uiting brengen van die soevereine wil door het volk.

Verkiezingen zijn een vitaal onderdeel van een werkbare democratie en het verkiezingsproces dient daarom eerlijk en transparant te zijn, zodat elke kiezer op de kiezerslijst voorkomt en in alle vrijheid – met gegarandeerde geheimhouding – zijn/haar stem kan uitbrengen.

Suriname staat tot nu toe bekend om eerlijke verkiezingen, een predicaat dat gehandhaafd dient te worden. Maar democratie vereist permanente waakzaamheid, niet alleen van de verkiezingsautoriteiten, maar ook van de media, van maatschappelijke organisaties en van alle burgers. Wij zullen samen ons moeten committeren aan vrije, geheime, eerlijke en transparante verkiezingen.

Het Comité Christelijke Kerken (CCK), de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) en het Platform van Christelijke Leiders (Platform) willen in dit verband vanuit hun religieuze inspiratie een bijzonder beroep doen op de politieke partijen die – actief dan wel passief – aan de verkiezingen deelnemen, en op de politieke leiders die de komende weken de politieke podia zullen betreden en in de media verschijnen om:

• respect op te brengen voor het verlangen van het volk naar integer leiderschap, gericht op welzijn, groei en ontwikkeling;

• zich toe te leggen op:
a. het respecteren van principes van rechtvaardigheid;
b. het bevorderen van een harmonische samenleving;
c. eerlijkheid en openheid in toespraken en onderlinge discussies;
d. het presenteren van duidelijk uitgewerkte constructieve ideeën en plannen voor de toekomst van ons land, waarbij de beleving van mensenrechten en duurzame menselijke ontwikkeling wordt nagestreefd binnen onze democratische rechtsstaat;

• zich te onthouden van:
a. het direct dan wel indirect aanzetten tot etnische en religieuze verdeeldheid, inclusief het gebruik van denigrerende verwijzingen naar etnische en/of religieuze kenmerken van tegenstanders en medeburgers;
b. het maken van negatieve toespelingen op kenmerken van het persoonlijke leven van politieke tegenstanders;
c. het verkondigen van onwaarheden, het uiten van valse beschuldigingen en het doen van loze beloften;
d. het toebrengen van directe en indirecte materiële en immateriële schade aan politieke tegenstanders;

In het bijzonder willen het CCK, de IRIS en het Platform nadrukkelijk een dringend beroep doen op propagandisten, burgers, kiezers, en ook religieuze leiders om zich te onthouden van het verspreiden van geruchten en het aanzetten tot haat en verdeeldheid binnen onze vreedzame samenleving.

Het CCK, de IRIS en het Platform hopen verder dat alle kiezers gebruik zullen maken van hun democratisch recht om te stemmen, en dat zij zich bij hun keuze laten leiden door het langetermijnwelzijn van ons allemaal en niet slechts hun persoonlijke kortetermijnvoordeel.

Het CCK, de IRIS en het Platform doen ook een beroep op de leiding en eigenaren van mediabedrijven en op journalisten van radio, televisie en krant, inclusief onlinemedia om de principes van hoor en wederhoor, objectiviteit, neutraliteit en evenwichtigheid in de verslaggeving in acht te blijven nemen. Wij roepen met name de staatsmedia op om zich ook te houden aan deze journalistieke standaarden in het belichten van alle politieke partijen en hun kandidaten.

Ten slotte roepen wij alle actoren op om continu rekening te houden met gevoeligheden binnen de mooie, multiculturele en multireligieuze samenleving die Suriname is om te garanderen dat rust en harmonie in ons land zowel in de aanloop tot als na afloop van de verkiezingen, ongeacht de uitslag, worden gewaarborgd.

Paramaribo, 4 mei 2020

Comité Christelijke Kerken
(Anglicaanse Kerk, Evangelische Broedergemeente in Suriname, Evangelisch Lutherse Kerk in Suriname, Hervormde Kerk in Suriname, Leger des Heils, RK Bisdom Paramaribo)

Interreligieuze Raad in Suriname
(RK Bisdom Paramaribo, Sanatan Dharm Maha Sabha, Arya Dewaker, Surinaamse Islamitische Vereniging, Madjlies Moesliemien Suriname)

Platform Christelijke Leiders


OMHOOG Jaargang 64, editie 18, 10 mei 2020Categorieën:BISDOM, persbericht

Tags: , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: