Jeugdkamp 2019 Parochie Noord

Wielfred Tjin A Tam –

In het laatste weekend – 27/28 september – van de schoolvakantie hield de parochie Paramaribo-Noord haar jeugdkamp 2019 op het parochieterrein voor de misdienaars van de H. Driekoningenkerk, de Sint-Augustinuskerk en de Sint-Jozefkerk (Geyersvlijt). De organisatie lag bij de leiding van de misdienaars met ondersteuning van de overige werkgroepen van de parochie.

Eucharistie voor en door de jongeren
Met de eucharistieviering in de Driekoningenkerk (Verlengde Mahonielaan) op vrijdag 27 september om 18.00 uur is het jeugdkamp 2019 met ruim 50 jongeren gestart. Het is niet alleen een mooie dienst geworden voor de jongeren, maar ook door de jongeren. Nadirah, Dascha en Vianey die de leiding van de misdienaars hebben, hadden de liederen, de lezingen en de voorbeden uitgekozen. Een kwartier vóór aanvang van de dienst hebben Robinho en Gaylon het rozenkransgebed van de goddelijke barmhartigheid gebeden. Cinta deed de eerste lezing uit Filippenzen 4, 4-7: ‘Jullie moeten blij zijn, omdat jullie bij de Heer horen…’. Antifoon en psalm 40: ‘Ja, ik kom; uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde’ werden gezongen door Danja en Talia. Toepasselijke voorbeden werden voorgelezen door Rumeysa, Tarika, Ferrely en Sjovan. Pater Jan Verboogen las het evangelie: Johannes 17, 1 – 5. ‘Dit is het eeuwige leven’. Onder begeleiding van zuster Christine FCH (orgel/keyboard) en Enverny (conga’s) zongen de aanwezigen het openingslied: ‘Kom, ga met mij mee, naar mijn Vaders huis’, ‘Vreugde, vreugde, louter vreugde’ (offerande), Onze Vader (Maak alles nieuw), communielied: ‘Ja, als de Heer voor altijd komt’ en als slotlied: ‘Aandacht voor de ander en voor ieder die nu leeft’. Een twaalftal misdienaars heeft pater Jan en pater Kumar die avond bijgestaan.

Dank voor bijdrage
In zijn preek belichtte pater Jan de eerste regels van het misdienaarsgebed, dat vóór elke viering werd gebeden door de misdienaars en de paters: ‘Heer wij zijn hier om U te dienen. Wij mogen dicht bij uw altaar staan’. Pater Jan is blij met de aanwezigheid van deze jonge misdienaars bij elke viering, hetzij bij een eucharistie hetzij bij een woord- en communieviering in onze kerken op Noord. Hij dankte hen dan ook voor hun bijdrage. Een andere persoon dicht bij het altaar is de Zalige Petrus Donders, van wie er een foto hangt voor in de kerk naast de doopvont. Er is nog een persoon die ook dicht bij ons is: pater Frans Jordan, de stichter van de salvatoriaanse familie. Zijn portret hangt aan de zijmuur van de kerk. ‘Op dit moment loopt het proces voor zijn zaligverklaring (in Rome) en wij bidden dat hij in de komende jaren ook zalig wordt verklaard door de paus’, zei pater Jan. Na de dienst begaven de jongeren zich naar de binnenplaats waar het avondeten werd geserveerd: een saotosoep vooraf en daarna bbq met kippenbout/kippenkarbonade, patates frites en drinken. De avond werd verder gevuld met zang, korte overdenkingen over het thema gedoopt en gezonden, verhalen over bijbelse figuren, storytelling en voordrachten. Hierna was het overnachten tussen 01.00 en 05.00 uur.

Nabijheid van de Heer
Zaterdagmorgen 28 september om 5 uur werd eenieder gewekt door de muziek, hierna was het gymmen op het kerkterrein, gevolgd door een frisse douche. Leden van de parochieraad en de salvatoriaanse leken (SLS) hebben gezorgd voor het lekkere, uitgebreide en gezonde ontbijt, waarna de voorbereidingen werden getroffen voor de sloteucharistieviering voor en door de jongeren om 08.45 uur. Het rozenkransgebed voor de goddelijke barmhartigheid (vóór aanvang van de dienst) werd gebeden door Sjovan en Tarika. Sjovan nam ook de eerste lezing voor zijn rekening, uit Zacharia 2, 5-9a. 14-15a: ‘Ik kom en zal bij u wonen’. De antifoon en psalm 40: ‘Ja, ik kom; uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde’ werden gedaan door Danja en Talia. Pater Kumar las het evangelie, Lucas 9, 43b – 45. In zijn preek vertelde pater Kumar over de nabijheid van de Heer in de eucharistievieringen: Hij is altijd aanwezig in brood en wijn. Pater Kumar refereerde ook naar de eerste regels van het gebed voor misdienaars dat vóór elke dienst wordt gebeden en waar pater Jan de avond ervoor ook over heeft gesproken: ‘Heer, wij zijn hier om U te dienen. Wij mogen dicht bij uw altaar staan’. Pater Kumar: ‘Heel gezegend zijn wij om bij de Heer te zijn en wij worden telkens weer nieuwe mensen. Onze blijdschap moeten wij ook laten zien in ons dagelijks leven. Laten wij ook heel dankbaar zijn voor deze mooie dagen en voor dit mooie kamp. En laten wij ook de velen danken die hebben geholpen om dit kamp tot een groot succes te maken. Op deze mooie zaterdagmorgen brengen wij ook hulde aan onze Moeder Maria. Ik heb daarom ook een wit kazuifel aangetrokken met de mooie beeltenis van Moeder Maria. Laten we ook een Wees Gegroet aan haar wijden’. De voorbeden werden gebeden door Sherryl, Italo, Imrel, Shiloh en Doron. Tijdens de viering werd gezongen ‘Dit is de dag’, ‘Here I am Lord’, ‘Handen heb je om te geven’, ‘Wi bun Tata’, ‘Hier sta ik Heer’ met begeleiding van zuster Christine FCH en Enverny. Aan het eind van deze viering werd het Allerheiligste uitgesteld op het altaar, het Tantum Ergo werd vervolgens gezongen en daarna was er een processie door de kerk met het Allerheiligste, gevolgd door de slotzegen.

Einde kamp
De afsluiting van deze mooie dienst vond plaats bij de prachtige Mariagrot op het kerkplein middels de zegening met wijwater door pater Kumar. De laatste kampactiviteit was de grabbelton in de grote parochiezaal. De kleinen mochten op een stoel in de ton graaien voor een cadeau. Hierna ontving elke deelnemer een certificaat van deelname aan dit kamp 2019. Aan allen onze hartelijke dank voor hun bijdrage – op welke wijze en in welke vorm dan ook gegeven – voor het welslagen van het misdienaarskamp 2019 van parochie Noord. Ook dank aan de deelnemende jongeren.

OMHOOG Jaargang 63, editie 35, 6 oktober 2019Categorieën:geloof en leven, verslag

Tags: , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: