Plechtige viering benoeming pater Patrick Dorcey

Wielfred Tjin A Tam –

Rijkdom
In de luchtgekoelde (aironditioned) kerk van Onze Lieve Vrouwe van Nazareth aan de Jozef Israëlstraat vond een mooie en plechtige eucharistieviering plaats op de avond van 23 mei 2019. De regen heeft vele belangstellenden uit eigen parochie maar ook uit andere parochies uit de stad en de randdistricten er niet van weerhouden om de unieke en bijzondere gelegenheid persoonlijk te ervaren. De eucharistieviering was ter gelegenheid van de herdenking van de 37e verjaardag van de zaligverklaring van Petrus Donders C.Ss.R. en de benoeming van pater Patrick Joseph Dorcey C.Ss.R. – pater Patricio – als de nieuwe pastoor van de parochie OLV van Nazareth. C.Ss.R. staat voor Congregatio Santissimi Redemptoris, congregatie van de Redemptoristen of congregatie van de Allerheiligste Verlosser.
In een volle kerk ging Mgr. Karel Choennie voor in de H. Mis met als concelebranten de paters Toon, Guillaume, Gilson en Ricardo, de diakens Guillaume Karsters en Carlos Eduardo en natuurlijk de ‘nieuwe’ pater Patricio. Een ensemble van vijf personen w.o. een gitariste zorgde voor de muzikale opluistering van deze mooie viering. De H. Mis werd gehouden in drie talen: het Portugees, Nederlands en Engels. Vertalingen in het Nederlands en in het Portugees werden prachtig gedaan door zuster Judith Mawo. De gezangen en de gebeden waren in het Portugees, het communielied in het Engels en de wegzending in het Nederlands. Pater Patricio sprak aan het eind van de dienst zijn dankwoord uit in het Engels. Wat een rijkdom!

De liefde in concrete daden
In zijn preek feliciteerde Mgr. Karel Choennie de nieuwe pastoor: “Beste pater Patrick, mijn felicitaties aan u en aan de parochie van Onze Lieve Vrouwe van Nazareth bij de benoeming van u tot de nieuwe pastoor. Een huis zonder vader is incompleet en daarom zijn wij blij dat u dit hoge ambt hebt aanvaard. U wordt benoemd op de 37e verjaardag van de zaligverklaring van pater Petrus Donders. Dat we beide zaken in één viering mogen doen, bevestigt de lange band die het Bisdom Paramaribo heeft met de paters Redemptoristen. Een band die we nimmer willen verliezen en als het kan eeuwig willen behouden.”
De bisschop haalde de lezingen van de avond aan: “De lezingen van vanavond spreken over de liefde. De liefde tot God en de liefde tot de naasten die een zijn. De liefde ook die zich uit in concrete daden. Hoe moet je nu deze concreet maken?” De bisschop somde ze op: “de liefde in het communiteitsleven, de liefde voor de natuur, de liefde voor de migranten, de liefde voor de parochieopbouw en de liefde voor de arme en de zieke mens”. De bisschop sloot af met: “Pater, u komt hier met een rijke ervaring aan pastorale kennis en op uw leeftijd hebt u al alles meegemaakt wat een priester kan meemaken. Met behulp van God zal geen probleem voor u te groot zijn. De parochie krijgt een ervaren en goede herder. Ik hoop van harte dat u zich thuis voelt en dat u zoveel liefde van deze parochie ontvangt dat u nooit meer wilt vertrekken.” De woorden van Mgr. Karel werden beantwoord met een applaus van de aanwezigen.
Stichting Devotie Petrus Donders feliciteert pater Patricio van harte met zijn benoeming tot pastoor en wenst hem veel succes en sterkte toe in zijn pastorale arbeid. Wij hebben afgesproken om op korte termijn met elkaar te praten over een nauwe samenwerking bij o.a. de verdere promotie van de devotie tot Zalige Petrus Donders.
(Foto’s: Wielfred Tjin A Tam)

OMHOOG Jaargang 21, editie 21, 9 juni 2019Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: