Voor het eerst kerstnachtmis in Hollandse Kamp

Robert Buth –

Inheemse gemeenschap
Een stampvolle recreatiezaal was het, die nacht van de 24e december 2018 in het kleine inheemse dorp Hollandse Kamp vlak naast de J.A. Pengel internationale luchthaven. Het dorpsbestuur onder leiding van kapitein Theo Jubitana had in een vroeg stadium besloten om de traditionele kerstviering deze keer anders te doen met het belangrijkste doel om de saamhorigheid onder de bewoners te bevorderen en de essentie van het kerstfeest te beleven.
‘We houden altijd een kerstviering hier in het dorp,’ vertelde kapitein Jubitana. ‘Meestal zingen we samen wat liederen, houden speeches, hebben een natje en een droogje voor de aanwezigen en sluiten dan af met wat muziek.’ De gebruikelijke kerkdienst wordt meestal op eerste kerstdag gehouden, ’s morgens, door de catechist in het dorp, Ropi Jubitana. ‘Of we gaan naar de dienst in OLV Ten Hemelopneming, de kerk van Witsanti.’
In 2018 werd broeder Robert Buth door Mgr. Karel Choennie benoemd tot pastorale leider voor Vierkinderen, Witsanti en Hollandse Kamp. Hierdoor werden de kerkdiensten op Hollandse Kamp frequenter. Immers, nu beschikte de gemeenschap over twee voorgangers. Het was hierdoor dat het dorpsbestuur samen met de leiders in de pastorale zorg op het idee kwamen om een kerstnachtmis te houden in Hollandse Kamp.

Plannen voor eigen kerkgebouw
Het dorpsbestuur gaf de jongeren onder leiding van basja Sergio Jubitana de taak om een kerstkribbe te maken en de versiering van de zaal op zich te nemen. Het dorpsbestuur stuurde de bekendmaking en de uitnodigingen uit. Samen is gewerkt aan het succes van de nacht. Broeder Buth bijgestaan door broeder Ropi Jubitana ging voor in de woord- en communiedienst. De blijde gezichten en het enthousiasme van de aanwezigen was een bevestiging van het succes van deze kerstnachtmis.
In de kersttoespraak voor zijn gemeenschap attendeerde kapitein Theo Jubitana de aanwezigen op de inspanning van jong en oud om deze viering te organiseren. Hij merkte op dat de dienst gehouden is in de recreatiezaal in het dorp, omdat er nog geen kerkgebouw staat in Hollandse Kamp. De kapitein sprak de hoop uit dat de gemeenschap zich inzet en werkt naar het realiseren van een kerkgebouw in het dorp. ‘Mgr. Karel Choennie en ik hebben daarover zo vaak gesproken en hij staat er volledig achter. Samen met broeder Buth zijn de plannen gemaakt en we moeten ernaartoe werken om het te realiseren,’ aldus het dorpshoofd.
(foto’s: Dorpsbestuur Hollandse Kamp)

OMHOOG Jaargang 63, editie 03, 3 februari 2019Categorieën:geloof en leven, verslag

Tags: , , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: