De waarheid zal overwinnen

De overweging van pater Toon te Dorsthorst OMI tijdens de dienst van 8 december jl. in de St.-Alfonsuskerk ter herdenking van de 15 slachtoffers van de 8-decembermoorden 1982.

Helden
Opnieuw zijn we hier samen als nabestaanden, als Surinamers op zoek naar recht en waarheid. 36 jaren zijn er verstreken sinds de moord op 15 vooraanstaande Surinamers, die we met recht helden mogen noemen; helden, omdat ze in een zeer gespannen tijdsperiode van Suriname zochten naar wegen om door overleg te komen tot een overgang van een falend militair regiem naar een terugkeer van de democratie. Er werd niet naar hen geluisterd.
Binnen 3 jaar na de militaire staatsgreep was de zucht naar macht en machtsbehoud reeds zo diep verankerd bij de militaire machthebbers, dat ze doof en blind waren voor de stem van hervorming. Goed bedoeld advies van vooraanstaande intellectuelen en volksorganisaties, verenigd in de Associatie voor Democratie, werd hooghartig genegeerd. Het werd enkel als een bedreiging gezien voor hun machtspositie. Macht werkt inderdaad zeer verslavend. Misschien wel het meest verslavend van alle afgoden die we in deze wereld kennen. Onze helden die we vanavond gedenken, durfden hun nek uit te steken. Het werd hun niet in dank afgenomen: Ze moesten het met de dood bekopen.

Alles heeft zijn tijd
36 jaar wachten we op eerherstel. Soms vraag je je af: heeft herdenken nog wel zin? Uw aanwezigheid hier in deze kerk en de duizenden mensen die via Apintie TV deze herdenkingsdienst meevolgen, bewijzen dat het wel degelijk zin heeft. Al duurt ons wachten nog zo lang. Waarheid kan niet voor altijd verduisterd worden. Recht kan door machthebbers voor zekere tijd onderdrukt worden. Alles heeft zijn tijd. Laten we een voorbeeld nemen aan 3 bekende personen uit de Surinaamse geschiedenis: Kodjo, Mentor en Present. Jarenlang werden ze door de koloniale machthebbers weggezet als misdadigers, als dieven en bandieten. Tegenwoordig worden hun namen met ere genoemd en jaarlijks herdacht.
De tijd gaat komen dat ook onze 15 helden hun monument zullen krijgen. Daar hebben ze recht op. Hun namen zullen met eer en respect genoemd worden. Ja dat gaat komen. De waarheid zal overwinnen. De Bijbel zegt: Wat je elkaar toefluistert in het donker zal in het volle licht worden rondverteld. (Lc.12, 3). Het komende jaar mogen we een belangrijke stap naar de waarheid in het 8-decemberstrafproces verwachten.

Ze noemen het geen moord
Waarheid wil echter nog niet zeggen dat er ook automatisch recht zal geschieden. Er kunnen tegenkrachten zijn die de uitoefening van recht voor zekere tijd in de weg staan. Mensen die hun eigen waarheid creëren. Zij proberen een alternatieve waarheid ingang te doen vinden. Moord op weerloze mensen noemen ze geen moord. En dat geldt zowel voor de 8-decembermoorden als de moorden van Moiwana alsook de moorden op Tjongalanga-passie. Alle moorden op volstrekt weerloze mensen. Zij noemen dat geen moorden. Zij hebben daar een alternatieve en neutrale term voor bedacht: politiek geweld. En dat politieke geweld zou dan niet onder de strafwet moeten vallen. Waarachtige Surinamers zullen feiten en gebeurtenissen echter op hun juiste waarden weten te onderkennen en te benoemen.
Vanaf de militaire coup in 1980 zijn er nogal wat alternatieve waarheden gecreëerd en gepropageerd. Ik wil vandaag terugkomen op de berichtgeving van de militaire leiding over de illegale gewapende groeperingen, die na de vrije verkiezingen van 1987 grote delen van het Surinaamse grondgebied bezet hielden. Zij hebben ons willen doen geloven dat ze spontane groeperingen waren, die tegen de wettige regering van Suriname vochten uit onvrede met het beleid. We hebben gekend de Tucajanas Amazonas, maar ook de Mandelas, de Angulas en de Koffiemakkas.

Verraad
Uit eigen ervaring en persoonlijke waarneming heb ik kunnen vaststellen en met mij vele anderen, dat deze illegale gewapende groeperingen, mede georganiseerd en militair ondersteund werden door het Nationaal Leger onder leiding van bevelhebber Bouterse. Ja, u hoort het goed: het Nationaal Leger van de Republiek Suriname, dat tot taak heeft de soevereiniteit en nationale integriteit van de Republiek Suriname te verdedigen, werkte samen en ondersteunde illegale gewapende groeperingen, die grote gebieden van Suriname bezet hielden. De illegale gewapende groep Tucajana Amazonas had zelfs een kantoor in de Memre Buku kazerne van het Nationaal Leger. Daar konden de Tucajanas in en uit lopen. Op Washabo en Apoera opereerden de Tucajanas en het Nationaal Leger broederlijk samen.
Dit bleek zonder meer uit de operatie waarbij de dissidente Tucajanas Piko en gezellen naar Washabo werden teruggebracht en daarna op beestachtige wijze met motorkettingzagen werden vermoord. De moordoperatie die door de Tucajanas onder leiding van commandant Thomas zelf werd uitgevoerd, werd ondersteund en gadegeslagen door eenheden van het Nationaal Leger.
De samenwerking tussen het Natinaal Leger en de illegale gewapende groepen was niet alleen een groot schandaal, maar is een schandvlek op het blazoen van het leger. Het was verraad aan zijn opdracht. Het was verraad aan de Surinaamse natie. Het was ook een slinkse en effectieve manier om het beleid van de gekozen regering na de militaire periode van 7 jaar bijna onmogelijk te maken. De militaire machthebbers wilden hun nederlaag niet toegeven en hun grote macht niet opgeven. Achter de schermen boycotten ze niet alleen de gekozen regering , maar ook de wederopbouw van Suriname.

Recht en waarheid maken vrij
Ik ga vandaag niet de voorzitter van de Nationale Assemblee en de minister van Justitie vragen om serieus op deze feiten en beschuldigingen in te gaan. Zij hebben al bewezen dat ze dat niet willen of durven. Deze zaken moeten liever doodbloeden en in de doofpot van onze geschiedenis verdwijnen. Ik zeg ze vandaag opnieuw, omdat ik wil dat het Surinaamse volk zijn eigen geschiedenis kent. Dat de Surinaamse burger weet wie de ontwikkeling van Suriname heeft bevorderdt of juist tegengewerkt.
Macht werkt verslavend. We mogen dit nooit onderschatten. Maar de waarheid zal uiteindelijk ook de machtverslaving ontmaskeren. De Bijbel zegt: Wat je elkaar in het donker toefluistert, zal in het volle licht worden verteld. Lc. 12, 3.
Wij bidden God dat het 8-decemberstrafproces meer waarheid aan het licht mag brengen over die duistere en fatale dagen rond 8 december 1982. En dat waarheid tenslotte ook mag leiden tot gerechtigheid. Dat we als Surinamers niet weglopen voor wat we in ons volkslied zingen: recht en waarheid maken vrij. Recht op genoegdoening en recht op waarheid.
Ik dank u!!

OMHOOG Jaargang 62, editie 47, 16 december 2018Categorieën:BISDOM, geloof en leven, persbericht

Tags: , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: