De ketenen door Hem voorgoed gebroken

1 juli boodschap Comité Christelijke Kerken

Op 1 juli a.s. vieren wij Keti Koti (de ketenen zijn gebroken). Wij herdenken de afschaffing van de slavernij in Suriname. Tijdens de slavernij zijn ongeveer 200.000 Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen tot slaaf gemaakt en als handelswaar verscheept naar Suriname. Zij werden verkocht en moesten onder dwang, arbeid verrichten. Het leven van de tot slaaf gemaakten werd gekenmerkt door zware straffen, slechte behuizing en ziekte. Hierdoor verloren duizenden hun leven. Op 1 juli 1863 heeft Nederland de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen afgeschaft. Helaas moesten de tot slaaf gemaakten in Suriname nog tien jaar verplicht werken op de plantages, terwijl hun eigenaren gecompenseerd werden. Ondanks deze afkeurenswaardige uitbuiting hebben de tot slaaf gemaakten hun bevrijding (Keti Koti, Fri) uitbundig gevierd, door op 1 juli 1863 massaal naar de kerk te gaan om de Here God die de werkelijke Bevrijder is te danken.

Het Hebreeuwse woord voor “verlossen” betekent “loskopen”, het “bevrijden” van een slaaf uit zijn slavernij. Dit voorrecht, dat God Israël bevrijd heeft uit het slavenhuis van Egypte, verplicht hen om anderen te bevrijden en verbiedt hen anderen in slavernij te voeren of te houden.
Treffend is het woord dat staat in Deuteronomium 15,15: “Vergeet niet dat jullie zelf slaaf geweest zijn in Egypte en dat de Here jullie toen bevrijd heeft”.
De begrippen “bevrijding”, “vrijheid” en “veiligheid” zijn nog steeds actueel. Op talloze manieren wordt tot uitdrukking gebracht dat men de onvrijheid niet wil aanvaarden.
Voor onze tijd zijn de verschillende bevrijdingsbewegingen en internationale organisaties kenmerkend die de bestaande situatie niet aanvaarden en opkomen tegen elke vorm van slavernij, mensenhandel, oorlog, racisme, onderdrukking e.d.

Dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, maakt de zinloze oorlog in Oekraïne, waarbij veel mensen hun vrijheid hebben verloren, op harde wijze duidelijk. De lessen uit het verleden over hoe zinloos een oorlog is, schijnen niet geleerd te zijn. De oorlog heeft een onmiddellijke negatieve impact op de totale wereld: politiek, economisch, sociaal en ethisch en de mogelijkheid van een kernoorlog leidt tot een diepe angst bij de wereldbevolking.

Wij hebben in Suriname gelukkig niet te kampen met de oorlog zoals in Oekraïne, maar het gevoel van onveiligheid en onvrijheid neemt enorm toe. De ernstige toename van armoede heeft mede de stijging van de zware criminaliteit tot gevolg, waardoor veel Surinamers het gevoel van veiligheid en leven in vrijheid, zelfs in eigen huis, aan het kwijtraken zijn. De kwetsbaren en zwakken in de samenleving hebben altijd Gods prioriteit gehad. Het is duidelijk dat God ons op verschillende manieren oproept om voor de armen te zorgen. Opmerkelijk is dat het aantal thuis- en daklozen in de straten van Paramaribo met de dag toeneemt. Dit zou gezien kunnen worden als “een teken aan de wand” van de verslechterde economische situatie in ons geliefd land. Onze dank aan mensen en organisaties die met liefdevolle zorg omzien naar de thuis- en daklozen.

Er is in het levensgevoel van onze tijd een schreeuw om echt leven, echte menselijkheid, echte bevrijding. God is voor Israël de grote Bevrijder. Hij heeft Zijn volk vrijheid gegeven, vrij gemaakt van onderdrukking en vernietiging. God wil geen onderdrukking, maar vrijheid en vrije ontplooiing van het menselijk leven.
Vrijheid is een belangrijke waarde waarnaar ieder mens verlangt. Echter heeft vrijheid in Bijbelse zin niets te maken met “doen en laten met wat je maar wil”. De Apostel Paulus waarschuwt ervoor dat je je vrijheid zorgvuldig moet gebruiken. “Maar let erop dat de vrijheid die u hebt geen struikelblok wordt voor de zwakken onder u.” (1 Korintiërs 8,9)
De vrijheid die God geeft, is onlosmakelijk verbonden met God zelf die Liefde is. Dat betekent dat vrijheid ervoor zorgt dat je liefdevol en met respect de ander benadert en mee omgaat. Dat je je als mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, ook overeenkomstig gedraagt zoals God dat wil. Wij zijn in Christus vrijgemaakt, verlost om het goede te doen en een voorbeeld te zijn voor de andere. “Als de Zoon u vrijgemaakt heeft, dan bent u werkelijk vrij”. (Joh. 8,36)

Vrijheid is bedoeld om het goede te doen. Als God je vrijheid geeft, ontstaat er een nieuwe ruimte om recht te doen aan elkaar als mens. U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God. (Galaten 4,7)

Het Comité Christelijke Kerken wenst de totale Surinaamse samenleving ‘wan swit’ Manspasi’ toe.

Paramaribo, 28 juni 2022

Comité Christelijke KerkenCategorieën:geloof en leven, persbericht

Tags: , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: