Zaligverklaring pater Frans Jordan, stichter van de Salvatorianen

Pater Jan Geerits –

Open blik op Kerk en wereld
Franciscus Jordan, een Duitse priester geboren in 1848, droeg het ideaal van Christus’ universele zending hoog in het vaandel: Ga uit over heel de wereld en maak alle volkeren tot Mijn leerlingen. Vandaar ook het motto ‘altijd, overal en allen’ in pater Jordan’s spiritualiteit; een zending die volgens hem geen grenzen kende. De realiteit leerde hem echter dat er wel degelijk grenzen tussen volkeren bestonden en dat de Kerk in zijn geboorteland danig in het nauw werd gedreven door allerlei bepalingen van overheidswege. Pater Jordan wilde zich daar echter niet bij neerleggen, en zo kwam het dat hij op 8 december 1881 in Rome een religieuze beweging, het Apostolisch Leergezelschap, in het leven riep die alle grenzen zou overschrijden, universeel, zoals Christus’ Blijde Boodschap ook voor alle mensen bestemd was.
Pater Jordan was iemand met een open blik op Kerk en wereld. Hij legde zich niet vast op bepaalde werkvormen, als de Salvator, de Heiland maar verkondigd werd. Dat kon op verschillende manieren: school, parochie, prediking, missie, media… In 1893 kreeg de stichting een nieuwe naam: Sociëteit van de Goddelijke Heiland. Zo ontstonden de Salvatorianen. Later op 8 december 1888 stichtte hij de vrouwelijke tak, de Zusters van de Goddelijke Heiland (Salvatorianessen) en wist hij leken bij zijn stichting te betrekken. Daarbij was hij helemaal geen grote organisator. Het enige kapitaal dat hij bezat waren geloof, gebed en vertrouwen.

Zaligverklaring op 15 mei
In 1942 ging het proces voor de zaligverklaring van pater Jordan van start. Het werd een zaak van lange adem. De paus heeft nu de zaligverklaring in Rome vastgelegd op 15 mei 2021. Belangrijke aanleiding hiertoe was een wonder in Brazilië (2014). Een jong echtpaar verwachtte een kind. Tijdens de zwangerschap werd vastgesteld dat het kind gehandicapt zou zijn en geen kans maakte op overleven, laat staan op een kwaliteitsvol leven. De ouders baden vurig om genezing tot pater Jordan. Het kind kwam kerngezond op de wereld en artsen – gelovig of niet – stelden vast geen geneeskundige verklaring hiervoor te hebben.
Aanstaande zaterdag 15 mei is de dag waarop alle leden van de Salvatoriaanse familie al heel lang wachten. Dan zal hun stichter pater Franciscus Maria van het Kruis Jordan in Rome zalig verklaard worden. Zijn charisma om de Kerk te helpen de enige ware God aan alle mensen te verkondigen, krijgt met de zaligverklaring een bijzondere aandacht. Daarom roept pater Jordan al zijn volgelingen op om God te verkondigen, die zich in Jezus Christus geopenbaard heeft als Heiland en Redder van de wereld. “Eeuwig leven! Dat betekent dat ze U, de enige waarachtige God, leren kennen en Degene die U gezonden hebt: Jezus Christus.” (Joh 17, 3) Dit is het fundament van de spiritualiteit van de Salvatorianen (religieuzen en leken), die naar het voorbeeld van de apostelen in 50 landen op alle continenten van de wereld werkzaam zijn.

Door de coronapandemie kunnen vele Salvatorianen jammer genoeg niet aanwezig zijn op deze plechtigheid in Rome. Maar toch willen ze in ieder land waar Salvatorianen werkzaam zijn deze gebeurtenis niet ongemerkt laten voorbijgaan. De Salvatorianen in Suriname (de 2 paters en een kleine groep lekensalvatorianen) zijn donderdag 6 mei begonnen met een noveen ter voorbereiding op de grote dag van de zaligverklaring te Rome. Zaterdag 15 mei zal er tevens ’s middags een plechtige eucharistieviering plaatsvinden op Noord in de Heilige Driekoningenkerk waarbij onze bisschop, monseigneur Karel Choennie, zal voorgaan. Nog even afwachten welke de maatregelen zullen zijn voor het komend weekend, maar we willen alles doen om dit groot gebeuren te vieren. Zelfs met gesloten kerkdeuren zullen we gevolgd kunnen worden in de huiskamers.
We vragen jullie gebed voor de Salvatorianen overal ter wereld en in het bijzonder in Suriname dat pater Jordan zelf vanuit de hemel hun vertrouwen op God mag versterken om nooit moe te worden te getuigen van de Heiland Jezus Christus in woord en daad.
(aangepast vanuit een artikel van pater J. Verboogen)

OMHOOG Jaargang 65, editie 18, 9 mei 2021Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , ,

1 reply

  1. Ook ik zal het vanuit mijn huiskamer volgen en bid voor de Salvatorianen overal ter wereld en in het bijzonder in Suriname dat pater Jordan zelf vanuit de hemel hun vertrouwen op God mag versterken om nooit moe te worden te getuigen van de Heiland Jezus Christus in woord en daad. Het uitgangsverbond is vastgesteld om 18.00uur. Ik wacht op bericht hoelaat het wordt uitgezonden. Dank voor het artikel pater Jan Geerits🙏

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: